Nová pravidla pro zveřejňování informací o udržitelnosti jsou na světě. A přímo či nepřímo se dotknou každé firmy

Nová pravidla pro zveřejňování informací o udržitelnosti jsou na světě. A přímo či nepřímo se dotknou každé firmy | IMPACT METRICS

Den D se přiblížil. Nová pravidla pro zveřejňování informací o udržitelnosti jsou na světě. A přímo nebo nepřímo se dotknou každé firmy.

Finální verze Evropských standardů pro vykazování udržitelnosti (ESRS) je schválená. Připravili jsme odpověd na šest vašich nejčastějších otázek.

💡 Co jsou standardy ESRS?

Jsou to nové právní předpisy EU, které vyžadují, aby všechny velké společnosti zveřejňovaly informace o dopadech firem na společnost a životní prostředí a o svých plánech na snížení těchto dopadů.

✅ Proč je Evropská komise přijala?

Chce pomoci firmám, bankám, investorům, ale i běžným spotřebitelům získávat kvalitnější a spolehlivější informace o odpovědnosti firem, kterým můžeme důvěřovat.

✅ K čemu jsou nové standardy dobré?

Nastavují jasná pravidla a vnášejí do reportingu větší transparentnost. Ukončují éru zamlčování nebo zkreslování nepříjemných informací a dávají nám možnost porovnávat jednotlivé firmy mezi sebou a lépe se rozhodovat, s kým spolupracovat nebo do jakých firem investovat. Je to jednoznačně krok správným směrem!

✅ Jaké informace budou velké společnosti zveřejňovat?

Velké společnosti budou povinné podávat zprávy o dopadech na společnost a životní prostředí, pokud si neobhájí, že se jich téma netýká. Jedná se o 10 oblastí týkajících se životního prostředí, sociálních otázek a řízení firmy, například změna klimatu, znečištění, biodiverzita, využívání zdrojů, vlastní zaměstnanci a pracovní síla v dodavatelském řetězci, nebo třeba správa a řízení rizik ve firmě.

✅ Jak se to týká malých a středních firem?

Na malé a střední firmy (s výjimkou těch kótovaných na burze) se sice nevztahují žádné požadavky na vykazování udržitelnosti, ale to neznamená, že se jich to netýká. Velmi pravděpodobně budou na informace o udržitelnosti dotazovány od svých větších zákazníků, bank nebo investorů a budou je tak potřebovat. Očekáváme, že se brzy zveřejní také jednodušší, dobrovolné standardy, které těmto menším firmám usnadní poskytování informací o udržitelnosti svým partnerům, aby se tak mohly využít všech příležitostí, které udržitelná transformace nabízí.

✅ Budou firmy muset počítat uhlíkovou stopou?

Pokud firma dojde k závěru, že pro ji není téma klimatické změny podstatné a podrobně to vysvětlí, nemusí ji stanovit. Ale to si lze si jen stěží představit. Znamenalo by to například, že firma nepoužívá žádné energie. Jsme toho názoru, klimatická změna je významná pro všechny firmy a stanovení uhlíkové stopy patří do každého ESG eportu.

Chcete zjistit, zda a jak se vaší firmy nové standardy týkají? Zadejte své IČ do našeho nástroje zdarma #ESGchecklist a my vám pošleme podrobnou analýzu 👉 www.esgchecklist.cz


Další články

Hledáme dodavatele. Zn.: výpočet uhlíkové stopy podmínkou

Hledáme dodavatele. Zn.: výpočet uhlíkové stopy podmínkou

Do receptu na úspěch ve výběrových řízeních a tenderech pronikla nová ingredience. Kromě nejlepší kvality a nejnižší ceny si velké firmy začínají vybí…

Proč je udržitelnost pro vaši firmu finančně výhodná?

Proč je udržitelnost pro vaši firmu finančně výhodná?

ESG (Environment, Social, Governance) je skupina kritérií, která jsou stále častěji využívána firmami a investory, kteří podle nich mohou lépe hodnoti…

Udržitelnost bude pro firmy dostupnější díky digitalizaci
Tisková zpráva

Udržitelnost bude pro firmy dostupnější díky digitalizaci

Společnost Impact Metrics představuje inovativní digitální řešení, které hlavně malým a středním firmám pomůže se shromažďováním většího objemu různor…