• O platformě
 • Výpočet uhlíkové stopy
 • ESG data manager
 • ESG start
 • ESG komplet
 • Ceník
 • Metodika
 • Časté dotazy
 • ESG REPORTING

  Ceník produktů

  Digitální řešení s osobní asistencí, které si mohou dovolit i menší firmy

  Uhlíková stopa

   

  Digitální výpočet uhlíkové stopy firmy bez asistence

  Ideální pro firmy, které chtějí měřit uhlíkovou stopu v digitálním nástroji

  • Výpočet uhlíkové stopy (Scope 1, 2 a 3)
  • Doporučení pro dekarbonizační strategii
  • Stanovení priorit pro snižování emisí
  • PDF zpráva (metodika GHG i ISO, soulad s EU legislativou)
  • Osobní interpretace výsledků (video call)
  • Možnost zadání vlastního materiálu a zboží na základě hodnot od dodavatelů (tzv. EPD)
  • Bezpečné uložiště ESG dat

  19 000 Kč / rok bez DPH

  Uhlíková stopa

  s asistencí

  Digitální výpočet uhlíkové stopy firmy s asistencí

  Ideální pro firmy, které chtějí měřit uhlíkovou stopu v digitálním nástroji

  • Výpočet uhlíkové stopy (Scope 1, 2 a 3)
  • Pomoc se sběrem dat (nastavení rozsahu výpočtu, správných hodnot a součtů) 
  • Doporučení pro dekarbonizační strategii
  • Stanovení priorit pro snižování emisí
  • PDF zpráva (metodika GHG i ISO, soulad s EU legislativou)
  • Osobní interpretace výsledků (video call)
  • Možnost zadání vlastního materiálu a zboží na základě hodnot od dodavatelů (tzv. EPD)
  • Zjištění emisních faktorů na míru vlastních materiálů a zboží
  • Bezpečné uložiště ESG dat

  od 49 000 Kč / rok bez DPH

  ESG data manager

  Digitální nástroj pro sběr ESG dat napříč firmou

  Ideální pro firmy, které chtějí začít sbírat ESG data v digitálním nástroji

  • Sběr ESG dat přes jednotlivé pobočky včetně chytré nápovědy k vyplňování
  • Sběr dat podle ESRS vycházející ze směrnice CSRD
  • Prostředí pro sběr klíčových metrik vytvořené na míru na základě vašich významných (materiálních) témat
  • Vizualizaci dat do grafů a tematických přehledů
  • Možnost zadání vlastního výpočtu uhlíkové stopy
  • Export centralizovaných dat

  od 35 000 Kč / rok bez DPH
  (dle velikosti firmy, oboru a počtu poboček)

  ESG start

   

  První ESG report vč. digitálních nástrojů

  Ideální pro firmy, které chtějí začít s ESG reportingem 

  • Nastavení procesu ESG reportingu
  • Úvodní kick-off meeting s projektovým týmem
  • Asistovaný výpočet uhlíkové stopy (Scope 1, 2 a 3) v digitální kalkulačce
  • Pomoc se sběrem dat pro výpočet uhlíkové stopy
  • Doporučení postupu a manuál se šablonami pro stanovení významných témat
  • Sběr ESG dat v digitálním nástroji ESG data manager s asistencí se sběrem dat a podpory při vyplňování
  • ESG report nanečisto
  • Nastavení ESG cílů
  • Vytvoření nefinančního reportu dle směrnice CSRD
  • Předání know-how pro ESG reporting v následujících letech

  od 195 500 Kč / rok bez DPH vč. ročního přístupu do digitálních nástrojů

  ESG komplet

  dle CSRD

  Pokročilé řešení pro nefinanční reporting

  Již brzy

   

  Ideální pro větší firmy s povinností reportingu dle CSRD

  • Výpočet uhlíkové stopy (Scope 1, 2 a 3)
  • Analýza dopadů, rizik a příležitostí
  • Výběr, sběr a reportování všech témat podle směrnice CSRD
  • Osobní interpretace výsledků pro správné pochopení problematiky
  • Nástroje na stanovení tranzičních plánů, cílů a ESG strategie
  • ESG report podle směrnice CSRD
  • Bezpečné uložiště ESG dat a sledování vývoje v čase
  • Podrobné srovnání v rámci oboru
  • Nastavení reportingu pro dodavatelský řetězec
  • Přístup do on-line kurzu pro manažery udržitelnosti
  • Roční předplatné pro informační servis udržitelnosti ESG radar


  Cena individuálně

  Přehled funkcí

  Funkce Uhlíková stopa ESG start ESG komplet
  Uhlíková stopa
  Výpočet Scope 1 + 2
  Výpočet Scope 3 (významná část, včetně materiálů a dopravy)
  On-line sběr dat s osobní asistencí (stanovení správného rozsahu, identifikace správných hodnot a součtů)
  Odesílání odkazů pro sběr dat (tzv. Magic linky)
  Legislativa
  Výpočet uhlíkové stopy dle GHG protokolu
  Soulad s EU taxonomií
  Soulad se směrnicí CSRD
  Analýza
  Analýza současného stavu
  Meziroční srovnání dat
  Interaktivní dashboard
  Porovnání ESG dat s trhem
  Analýza rizik a dopadů na míru (Double materialita + Due diligence)
  Analýza dodavatelského řetězce
  Cíle udržitelnosti
  Doporučení obecných strategií a cílů
  Nastavení ESG cílů na míru
  Nastavení ESG strategie na míru
  Reporting
  Zpráva o uhlíkové stopě
  ESG report pro banky a dodavatele
  ESG report v rozsahu CSRD
  Podpora
  Chytrá nápověda
  On-line podpora s osobní asistencí (stanovení správného rozsahu, identifikace správných hodnot a součtů)
  ESG specialista
  Více uživatelů (multitenant licence)
  API integrace

  Často kladené dotazy

  Co je to platforma Impact Metrics?

  Jedná se o digitální nástroj pro vykazování ESG, který firmám umožňuje sbírat a měřit data a vytvářet zprávy o udržitelnosti. Firmám poskytuje zásadní přehled a pomáhá jim rozhodovat se na základě dat o udržitelnosti.

  Jaké jsou výhody ESG reportingu v on-line nástroji?

  Digitální platforma umožňuje firmám sledovat uhlíkovou stopu, ESG výkonnost a vytvářet reporty. Díky týmovým nástrojům pro spolupráci pro sběr dat a personalizaci zjednodušuje vykazování informací o udržitelnosti a zrychluje sběr dat. To vše v souladu s platnou legislativou a mezinárodními standardy.

  Jak probíhá sběr dat?

  Nemějte obavy! V interaktivním formuláři s nápovědou vás sběrem dat provedeme. Pomocí chytré nápovědy a příkladů budete přesně vědět, kde danou informaci hledat. Protože jsou ESG data k dohledání na více místech ve firmě, vyvinuli jsme užitečnou funkcionalitu tzv. Magic link, který vám sběr z různých zdrojů dat ještě více usnadní.

  Zobrazit vše