ESG poradenství

Provedeme vás změnou k lepšímu

Náš tým konzultantů pro udržitelnost vám pomůže stanovit strategii udržitelnosti, která povede k pozitivní změně. Budeme s vámi sdílet praktické a odborné znalosti, které vám pomohou nastartovat zelenou transformaci a udržitelnost se stane součástí vašich firemních hodnot.

Analýza

analyza.svg

Analýza dopadů (tzv. Due dilligence)

Poznejte témata, ve kterých má vaše firma největší dopad

 • Provedeme vás stakeholder dialogem se zákazníky, odběrateli a dalšími partnery, zmapujeme vaše odvětví i procesy ve firmě, abychom vyhodnotili závažnost vašich témat a určitli, na které dopady byste se měli zaměřit.
 • Zjistíte, co je podle stakeholderů udržitelné podnikání a jaké inovace a změny od vaší firmy očekávají. Zohlednit jejich názor do chodu firmy vám pomůže v budování udržitelné firmy a ke zpracování Zprávy o udržitelnosti.
 • Máte-li zájem o dvojí materialitu (tzv. double materiality), posoudíme nejen vaše dopady, ale i to, jak vnější podmínky ovlivňují činnost firmy (tzv. finanční analýza rizik).
To mě zajímá
analyza-lupa.svg

Finanční analýza rizik

Předcházejte negativním dopadům v souvislosti s klimatickou změnou

 • Společně identifikujeme oblasti, které budou zasaženy změnou klimatu a dalšími změnami spojenými s udržitelností jako je legislativa, změna zákaznických preferencí apod. Rizika jsou obzvlášť relevantní při komunikaci s bankami a investory.
 • Během analýzy pojmenujeme také finanční příležitosti, které se otevírají v souvislosti s udržitelností, např. vznik nových trhů a služeb, úspory a odolnější dodavatelské řetězce.
 • Máte-li zájem o dvojí materialitu (tzv. double materiality), posoudíme nejen to, jak vnější podmínky ovlivňují činnost vaší firmy, ale posoudíme i to, jak ovlivňujete své okolí (tzv. analýza dopadů).
To mě zajímá
srovnani-v-oboru.svg

Podrobné srovnání v oboru

Zjistěte, jak si stojíte v ESG ve srovnání s vašimi konkurenty

 • Podrobně se podíváme na to, jaké kroky v udržitelnosti podnikají vaši konkurenti, s jakými dopady opatření zavádějí a jaké informace zveřejňují.
 • Díky analýze snadno vyhodnotíte, kde vám vzniká konkurenční výhoda, nebo zda vám neujíždí vlak.
To mě zajímá

Strategie

strategie.svg

Strategie udržitelnosti, která vás připraví na budoucnost

Získejte ESG strategii a akční plán k jejímu dosažení

 • Začneme hledat příležitosti a tvořit strategický dokument obsahující cíle a strategii, kterou sestavíme na základě předchozí analýzy.
 • Jako nadstavbu můžeme vytvořit pracovní skupinu, ve které budeme vyhodnocovat vaše aktivity, zapojovat jednotlivé týmy a postupně směřovat k uhlíkové neutralitě.
To mě zajímá
uhlikova-neutralita.svg

Uhlíková neutralita pro dlouhodobou změnu

Získejte dekarbonizační strategii a akční plán k jejímu dosažení

 • Vytvoříme dekarbonizační strategii zaměřenou na klimatickou změnu obsahující cíle SBTi a vytvoříme přechodný plán pro zmírnění změny klimatu.
 • Jako nadstavbu můžeme vytvořit pracovní skupinu, ve které budeme vyhodnocovat vaše aktivity, zapojovat jednotlivé týmy a postupně směřovat k uhlíkové neutralitě.
To mě zajímá

Implementace

individualni-konzultace.svg

Individuální projektové konzultace pro udržitelnou transformaci

Využijte naše know-how a kontakty pro vaši udržitelnou transformaci

 • Poskytneme vám strategické konzultace, které zahrnou diskusi o vaší aktuální situaci, řešení konkrétních problémů a příležitostí.
 • Propojíme vás s dalšími firmami a doporučíme, jak zavádět udržitelnost do praxe.
To mě zajímá
interim-esg-manager.svg

Interim ESG manager vám předá zkušenosti

Pozvěte na omezenou dobu do týmu našeho zkušeného ESG manažera

 • Interim ESG manažer vám pomůže nastavit změnovou strategii, řešit praktické situace a naučí váš interní tým zavádět udržitelné inovace do praxe.
 • Ukáže vám, jak zavádět nové postupy, jak bojovat s odporem a prodávat nové myšlenky kolegům. Nebude jen radit, ale zapojí se do práce a pomůže vám s konkrétními projekty.
To mě zajímá

Vzdělávání

vzdelavani.svg

Vzdělávání, které nastartuje udržitelnost

Naučte se, jak prosazovat udržitelnost

 • Sestavíme pro vás vzdělávací program na míru, díky kterému se naučíte využívat nových příležitostí a nastartujete udržitelné myšlení ve vašem týmu.
 • Zorganizujeme pro vás manažerský kurz Jak prosadit udržitelnost ve firmě, celodenní workshop nebo půldenní semináře o udržitelnosti. Čeká vás minimum teorie, ale hlavně spousta praxe.
To mě zajímá

Komunikace

zprava.svg

Interní a externí komunikace odpovědného podnikání a udržitelnosti

Nestačí mít jen vizi. Udržitelnost je důležité správně chápat a umět ji vysvětlit

 • Je důležité, aby značky šly příkladem a jasně deklarovaly, že jim záleží na životním prostředí. Pomůžeme vám najít vhodný způsob, jak se zaměstnanci, zákazníky a investory mluvit o firemní odpovědnosti tak, aby vaše aktivity motivovaly k pozitivní změně.
 • Poradíme vám, jak podložit jednotlivá tvrzení daty a vyhnout se greenwashingu.
To mě zajímá

Reporting

zprava.svg

Zpráva o udržitelnosti v atraktivním designu od zkušeného ESG auditora

Vytvořte zprávu o udržitelnosti, která zaujme na první pohled

 • Zapojíme do týmu grafiky a experty na práci s textem a postaráme se o to, aby váš ESG report obsahoval mnohem víc než jen důležitá data pro reporting udržitelnosti.
 • Vytvoříme zprávu v souladu s požadavky směrnic ESRS či CSRD, která bude odrážet váš charakter a hodnoty, které ve společenské a environmentální odpovědnosti zastáváte.
To mě zajímá
nefinancni-report.svg

Nefinanční reporting podle GRI

Ukažte investorům, jak jste připraveni na rizika

 • Zpracujeme pro vás report podle celosvětově nejrozšířenějšího rámce pro tvorbu nefinančních reportů.
 • GRI report vám pomůže nastavit firemní principy v souladu s odpovědnou firmou vedoucí k dlouhodobé prosperitě.
To mě zajímá

Uhlíková stopa

uhlikova-stopa.svg

Uhlíková stopa zahraničních poboček

 • Zpracujeme výpočet uhlíkové stopy všech vašich poboček se sídlem mimo ČR.
 • Zohledníme specifická data jednotlivých zemí nebo regionů jako je například energetický mix zdrojů pro výrobu elektřiny v dané zemi a další lokální emisní faktory.
To mě zajímá
uhlikova-stopa.svg

Výpočet uhlíkové stopy pro specifický hodnotový řetězec firmy (Scope 3)

 • Doplníme výpočet uhlíkové stopy o další nepřímé emise ve Scope 3 podle metodiky GHG Protocol. Jedná se o emise vašeho celého dodavatelského řetězce.
 • Shromáždění údajů od dodavatelů a odběratelů je komplexní úkol. Společně najdeme způsob, jak zajistit adekvátní vstupy potřebné k výpočtu nepřímých emisí.
To mě zajímá
uhlikova-stopa.svg

Uhlíková stopa produktu

 • Zpracujeme uhlíkovou stopu produktu podle požadavků ISO 14067, abyste mohli uspokojit požadavky svých zákazníků a odběratelů, když chtějí znát uhlíkovou stopu vašich produktů.
 • Pomůžeme identifikovat potenciál pro snížení uhlíkové stopy vašich produktů.
To mě zajímá
uhlikova-stopa.svg

Vodní stopa produktu

 • Zpracujeme vodní stopu produktu podle požadavků ISO 14064 a pomůžeme identifikovat potenciál pro její snížení.
 • Dozvíte se, kolik litrů vody bylo potřeba k výrobě vašeho produktu. Snižování vodní stopy tak budete moci zařadit do environmentální strategie stejně jako snižování uhlíkové stopy.
To mě zajímá
environmentalni-prohlaseni.svg

Environmentální prohlášení o produktu

 • Vypracujeme Environmentální prohlášení o produktu (EPD) dle požadavků The International EPD® System či dle ČSN EN 15804.
 • Pomůžeme určit potenciál pro snížení environmentálních dopadů produktů.
To mě zajímá
uhlikova-stopa.svg

Studie posuzování životního cyklu (LCA)

 • Vypracujeme studii LCA produktu, služby, technologie nebo organizace a určíme všechny environmentální indikátory v souladu s ČSN EN ISO 14040 a ČSN EN ISO 14044.
 • Pomocí detailní environmentální analýzy pomůžeme identifikovat potenciál ke snížení environmentálních dopadů a navrhnout možná opatření.
To mě zajímá

Integrace

integrace.svg

Integrace vašeho IS na míru

Zefektivněte si automatizovaný sběr ESG dat přesně podle vašich potřeb

 • Naši specialisté vám pomohou začlenit náš nástroj do vašeho IT prostředí podle nastavených procesů.
 • Sbírejte tak realtime data napříč celou firmou automatizovaně a bezchybně.
To mě zajímá
nastaveni-reportingu.svg

Nastavení reportingu do vašeho BI nástroje

Přidejte si ESG data mezi KPI, která běžně sledujete ve vašem BI

 • Pomůžeme vám s napojením ESG dat do vašeho BI nástroje.
 • Vybereme s vámi vhodná KPI a jejich interpretaci, která budete sledovat na jednom místě společněs finančními ukazateli.
To mě zajímá
integrace.svg

IOT integrace

Nehledejte už data v dokladech a jiných systémech, stahujte si je přímo ze zdroje

 • Už nemusíte čekat na vyúčtování energií nebo vody, propojíme náš nástroj přímo na měřiče.
 • Online sledování trendu spotřeb vám umožní mnohem rychleji a efektivněji reagovat a nastavovat úsporná opatření.
To mě zajímá
zmapovani.svg

Zmapování interních toků ESG dat

Pomůžeme vám identifikovat, kde jsou vaše ESG data

 • Projdeme s vámi vaše interní procesy a toky dat a nastavíme optimální způsob na jejich sběr.
 • Pro další roky už budete přesně vědět, kde všechny požadované informace získat.
To mě zajímá