• O platformě
 • Výpočet uhlíkové stopy
 • ESG data manager
 • ESG start
 • ESG komplet
 • Ceník
 • Metodika
 • Časté dotazy
 • ESG start

  Pomůžeme vám sestavit váš první ESG report a naučíme vás reportovat samostatně

  Poradenství, digitální sběr dat a know-how pro sestavení vašeho prvního ESG reportu podle ESRS.

  Impact Metrics Platforma
  Partneři projektu
  Fair Venture | ESG strategie | Impact Metrics LCA studio | ESG strategie | Impact Metrics Frank Bold Advisory | ESG strategie | Impact Metrics

  Co získáte a co se naučíte?

  Podpoříme vás při nastartování ESG reportingu dle Evropských reportovacích standardů udržitelnosti (ESRS)

  Nastavíme proces i sběr dat

  Provedeme vás postupnými kroky, abyste vše včas stihli a zvládli. Společně nastavíme procesy a efektivní sběr dat.

  Zjistíme témata a cíle do vašeho ESG reportu

  Provedete analýzu materiality a vybereme významná témata pro reportování. Navrhneme ESG cíle a doporučíme, jak je plnit.

  Sestavíme váš ESG report

  Společně sestavíme váš první ESG report podle nové směrnice CSRD. Předáme know-how a nástroje, díky kterým zvládnete v dalších letech reportovat samostatně.

  Hybridní program, který kombinuje to nejlepší z osobního ESG poradenství s výhodami digitálních nástrojů  

  Poradíme a pomůžeme vám nastavit proces a postupný harmonogram přípravy vašeho prvního ESG reportu v souladu s CSRD. Navíc získáte přístup k digitálním nástrojům pro sběr ESG dat a výpočet uhlíkové stopy firmy.

  integrace.svg

  Pomůžeme vám nastavit systém

  Poradíme vám do začátku, nastavíme procesy a postupné kroky k vytvoření vašeho prvního ESG reportu.

  uhlikova-neutralita.svg

  Poskytneme nástroje pro sběr ESG dat

  Nastavíme způsob sběru dat a měření. Poskytneme vám digitální nástroje lokalizované pro český trh.

  zprava.svg

  Naučíme vás reportovat samostatně

  V prvním reportingovém roce se staneme vaším osobním trenérem a naučíme vás zajišťovat ESG reporting interně.

  9 kroků, které nastartují ESG reporting
  ve vaší firmě

  Podáme vám pomocnou ruku do začátku a naučíme vás zajišťovat si ESG reporting samostatně

  number-1.png

  Potkáme se osobně nebo on-line a ujasníme si očekávání

  Poznávací konzultace

  • Seznámíme se a zjistíme, co od ESG reportingu očekáváte, co konkrétně potřebujete vyřešit a jakým způsobem.
  • Během konzultace poznáme vás, váš tým a váš business. 
  • Probereme například tyto otázky: Chcete splnit novou legislativní povinnost nebo dodat podklady svým odběratelům? S jakými specifiky se budeme muset společně vypořádat a na jaké vstupy budeme navazovat? Využíváte již nějaké nástroje pro sběr ESG dat? Počítáte už uhlíkovou stopu?
  • Zjistíme, které činnosti preferujete zajišťovat interně a pro které potřebujete naši pomoc.

  👉 Jakmile porozumíme vašim potřebám a možnostem, doporučíme rozsah a strukturu spolupráce.

  Konzultace je zdarma.
  number-2.png

  Vytvoříme jízdní řád a mapu projektu

  Nastavení procesu ESG reportingu

  Navrhneme plán, který poslouží jako odrazový můstek pro přípravu vašeho prvního ESG reportu podle směrnice CSRD.

  V čem vám plán pomůže?

  • Získáte přehled o jednotlivých dílčích úkolech a souvislostech mezi nimi.
  • Efektivně rozplánujete čas, požadavky na sběr ESG dat a rozpočet.
  • Usnadní vám spolupráci a komunikaci s kolegy, protože budou dopředu vědět, na čem budou pracovat a jaká je náročnost jednotlivých kroků. 

  👉 Díky rozložení jednotlivých činností v čase vám ESG reporting nepřeroste přes hlavu a vše zvládnete včas připravit.

  Cena od 5 000 Kč za zpracování vstupů, návrh a představení plánu.
  number-3.png

  Na jedné lodi se všemi kolegy, kteří se do ESG reportingu zapojí

  Úvodní kick-off meeting s projektovým týmem

  Před zahájením realizační fáze vám pomůžeme zorganizovat schůzku s klíčovými členy týmu z managementu, provozu, výroby, financí, legal, HR, marketingu a PR.

  V čem vám úvodní schůzka pomůže?

  • Seznámíte členy týmu s projektovým plánem, zodpovíte jejich dotazy a upřesníte jejich role.
  • Schůzka poslouží také jako zdroj motivace a inspirace před začátkem projektu.

  Technologie umožňují spojit všechny členy týmu, i když se nacházejí v různých místech. Pokud není možné, abychom se sešli osobně, uspořádáme setkání on-line.

  👉 Ukážete, že ESG reporting není zbytečné papírování, ale má pro budoucnost firmy velký přínos.

  Úvodní schůzku s projektovým týmem doporučujeme uspořádat. Pokud máte interně nastavené jiné komunikační cesty a rozhodnete se ji vynechat, pustíme se hned do následujícího kroku.

  Cena od 7 500 Kč za přípravu, prezentaci a účast on-line.

  number-4.png

  První krok do ESG reportingu

  Asistovaný výpočet uhlíkové stopy

  Klíčová data pro ESG reporting se odvíjejí od sektoru, ve kterém firma podniká. Jedno významné téma mají ale všechny firmy společné: výpočet uhlíkové stopy.  

  Proč doporučujeme začít s výpočtem uhlíkové stopy?

  • Zpráva s výpočtem uhlíkové stopy bývá často jedním z prvních dokumentů, po kterém se budou ptát vaši odběratelé. Na jejich požadavky se tak s předstihem připravíte.
  • Výstupy pro nás budou důležité pro následující fázi projektu, kdy budeme mapovat hlavní dopady v rámci analýzy významných témat.
  • Velkou část dat pro výpočet již ve firmě máte. Jejich sběr pro vás bude relativně snadný a díky naší digitální kalkulačce pro výpočet uhlíkové stopy firmy bude jednoduché do něho zapojit kolegy z firmy.

  S čím vám pomůžeme:

  • Poskytneme vám digitální kalkulačku pro výpočet uhlíkové stopy firmy, prostřednictvím které si budete umět se sběrem dat pro výpočet uhlíkové stopy ve firmě poradit sami.
  • Pomůžeme vám s identifikací, těch správných hodnot a součtů.
  • Společně nastavíme rozsah výpočtu, aby byl proveditelný a co nejpřesnější.

  👉 Naše kalkulačka stanoví uhlíkovou stopu komplexně, včetně velké části Scope 3. 

  Cena:

  • 49 000 Kč za roční přístup do digitální kalkulačky uhlíkové stopy včetně asistence s vyplňováním (konzultace nad sběrem dat, podpora při vyplňování a osobní interpretace zprávy)
  number-5.png

  Uhlíková stopa není vše a potřebujeme se zorientovat i v ostatních tématech

  Stanovení významných témat

  Univerzální seznam témat, která je potřeba zahrnout do ESG reportu, byste hledali marně. Každá firma má totiž úplně jiný dopad na svět kolem sebe, ohrožují ji jiná rizika nebo najde jiné příležitosti. 

  Zjistíme, jaké ESG informace musíte zveřejňovat.

  ✍️ V této části projektu ponecháme na vašem rozhodnutí, zda budete postupovat samostatně na základě našeho doporučení, nebo nás zapojíte intenzívně.  

  S čím vám pomůžeme, pokud budeme na analýze významnosti podílet spolu s vámi:

  • Zjistíme, jaká jsou vaše významná témata. Vyjdeme z analýzy dopadů a analýzy rizik a příležitostí, společně označované jako double-materialita
  • Analýzu provedeme dotazníkovou formou a/nebo sérií on-line setkání se zainteresovanými stranami jako jsou vaši dodavatelé, odběratelé, investoři, zaměstnanci apod.
  • Budeme se podrobně vyptávat i vašeho ESG manažera a sbírat informace zevnitř firmy a analyzovat oborové studie.
  • Navrhneme přehled významných témat podle požadavku směrnice, zhodnocení závažnosti a rozsahu jejich dopadu, vč. odůvodnění výběru.

  👉 Společně identifikujeme nejen dopady, které vaše firma má na přírodu a společnost, ale i rizika a příležitosti, které pro vás z udržitelnosti vyplývají. Podle toho se rozhodneme, čemu se budete věnovat ve své strategii a reportu. Výstupem bude finální seznam témat zpracovaný formou vizualizace. 


  Cena od 25 000 Kč za doporučený postup a manuál se šablonami pro zpracování nebo od 200 000 Kč za zpracování analýzy významnosti dle ESRS v plném rozsahu.

  number-6.png

  Pomůžeme nastavit první sběr ESG dat a poskytneme vám naše digitální nástroje

  Sběr ESG dat v digitálním nástroji ESG data manager

  Nejtěžší je začít. A u sběru dat pro komplexní ESG reporting to platí dvojnásob. Zjistit, kde se data v různých částech firmy či u dodavatelů nacházejí, může trvat měsíce. Díky dobré přípravě na začátku vám pomůžeme získat kvalitní data, eliminovat chyby a zefektivnit proces sběru dat.

  👉 Kromě nastavení procesů pro sběr dat vám poskytneme digitální nástroj ESG data manager, abyste mohli ESG data snadno sbírat.

  S čím vám pomůžeme:

  • Stanovíme, jaká data a v jaké formě sbírat, abyste vykazovali ESG podle platné legislativy.
  • Nastavíme rozsah, proces sběru dat, strukturu klíčových metrik a zaškolíme váš tým.
  • Zjistíme, zda již nemáte potřebná data k dispozici v jiných reportech. 
  • Doporučíme, jak získat data z dodavatelsko-odběratelského řetězce
  • Provedeme gap analýzu a najdeme úzká místa či chybějící interní procesy, metriky, politiky a vytvoříme plán, jakou metodou chybějící data získat
  • Poskytneme vám přístup do naší webové aplikace ESG data manager pro snadný sběr ESG dat a přípravu zjednodušeného reportu s ESG metrikami. 

  Cena:

  • od 29 000 Kč za roční přístup do digitálního nástroje ESG data manager
  number-7.png

  Získáte větší jistotu a ověříte si, zda jste připraveni

  ESG report nanečisto

  Protože se chcete vyhnout nepříjemnému překvapení, nechcete nechat splnění povinnosti úplně na poslední chvíli. Nejvhodnější strategií je proto zpracovat první ESG report dobrovolně, takzvaně nanečisto

  S čím vám pomůžeme:

  • Pomůžeme zkompletovat všechny potřebné podklady pro report. 
  • Doporučíme případné revize textového obsahu a grafického zpracování.
  • Z ESG reportu nanečisto zjistíme, které informace ještě nejsou k dispozici a co je třeba doplnit, abyste splnili požadavky ESRS (např. vyjádření v rámci Governance).

  👉 Zpracování ESG reportu nanečisto opravdu doporučujeme, ale pokud se rozhodnete tento krok vynechat, můžete přistoupit přímo k sestavení ESG reportu naostro.

  Cena od 25 000 Kč za vysvětlení požadavků ze směrnice, doporučení k formulacím, terminologii a vysvětlení souvislostí

  number-8.png

  Společně vytvoříme cíle a akční plán

  Nastavení ESG cílů

  Přichází čas zapojit principy ESG do firemní strategie. Pro významná témata je potřeba nastavit cíle a stanovit, čeho chcete dosáhnout, abyste eliminovali dopady a snížili rizika.

  S čím vám pomůžeme:

  • Zjistíme, jaké jsou vaše ambice a podle toho společně nastavíme cíle 
  • Navrhneme cíle pro každé z významných témat v oblasti ESG
  • Zohledníme legislativu, doporučení evropských institucí i ambice vaší konkurence 

  👉 Doporučíme vám, jak postupovat při vytvoření plánu k naplnění ESG cílů

  Cena od 17 500 Kč za analýzu legislativy, konkurence a návrh cílů.​​​​

  number-9.png

  Jsme ve finále! Jste připraveni sestavit svůj první ESG report

  Vytvoření nefinančního reportu dle směrnice CSRD

  Pokryjeme veškerý obsah, který pro vás bude povinný v prvním reportovacím roce. Jedná se např. o analýzu obchodního modelu, management rizik a další specifické indikátory.

  S čím vám pomůžeme:

  • Navážeme na ESG report nanečisto a společně ho dokončíme. 
  • Doporučíme případné revize textů a grafiky. 
  • Struktura a obsah vašeho ESG reportu bude v souladu s Evropskými standardy pro reportování udržitelnosti (ESRS) a splní požadavky směrnice CSRD

  👉 ESG report je vaše vizitka. Shrnuje, jaké konkrétní kroky jste udělali směrem k větší udržitelnosti, v čem jste uspěli a nakolik jste naplnili své cíle. Tento dokument vám pomůže zúročit veškerou vynaloženou snahu a zvýšit povědomí o vaší firmě.

  Cena od 37 500 Kč za konzultace a revize, doporučení k vlastním textům a grafice.

  Pro koho je ESG start vhodný?

  Pokud chcete splnit jen opravdu nezbytné minimum nových legislativních povinností, nebo chcete využít toho, že stále více firem posuzuje produkty a služby svých dodavatelů i z hlediska udržitelnosti, je dodání ESG dat je často podmínkou pro další spolupráci.

  👉 Díky kombinaci našich poradenských služeb a digitálních nástrojů vám usnadníme vstup do ESG reportingu.

  Chci se dozvědět víc
  • Pro každou firmu, která potřebuje pomoci s nastavením celkového systému ESG 
  • Pro firmy s povinností reportovat informace o udržitelnosti od roku 2026 (za účetní rok 2025) dle směrnice CSRD
  • Pro firmy, které se chtějí začít věnovat ESG a vytvořit z toho svou konkurenční výhodu u svých odběratelů, bank a investorů

  Jak to funguje? Jednoduše.

  Nenecháme vás v tom plavat. Provedeme vás postupnými kroky, abyste vše včas stihli a zvládli.

  Budeme vaším průvodcem, který vás vším provede a doporučí vhodné nástroje.

  Staneme se i osobním trenérem, který vás vše naučí, aby se i z ESG reportingu stala rutina

  a uměli jste si ho zajišťovat v následujících letech sami.

  Nastavení procesu ESG reportingu

  Úvodní konzultace
  Nastavení procesu ESG reportingu
  Kick-off meeting projektového týmu

  Výpočet uhlíkové stopy firmy

  Výpočet uhlíkové stopy
  v digitální kalkulačce
  vč. naší asistence

  Významná témata a sběr ESG dat

  Double materialita
  Sběr ESG dat
  ESG report nanečisto

  ESG report nanečisto

  Stanovení ESG cílů
  Gap analýza
  Sestavení ESG reportu nanečisto

  ESG report dle CSRD

  Sestavení prvního ESG reportu podle CSRD