Udržitelnost, stejně jako cokoliv jiného, se musí firmám vyplatit

Svět se mění a my se měníme s ním. Stěží bychom hledali vhodnější shrnutí loňského roku, který byl pro nás všechny opravdu dynamický a otevřel mnoho nových příležitostí.

Zeptali jsme se Martina Klofandy, jednoho ze zakladatelů Impact Metrics, na to, jak se proměnil přístup firem k udržitelnosti a na jaké trendy budou hýbat oblastí ESG v roce 2024.

Martine, protože jsi byl letos v kontaktu se stovkami firem, se kterými ses bavil o jejich plánech a potřebách, získal jsi dobrý náhled na to, jak k agendě ESG přistupují. Co se změnilo a co se ještě bude měnit? 

Pozoruji dva hlavní přístupy k otázce ESG. Ten, se kterým jsem se v segmentu středních a větších firem setkal letos nejčastěji, je, že sledují vývoj, mapují možnosti a formují si jasnější obrázek toho, co pro ně ESG znamená a jak by to mohli řešit. S blížícím se koncem roku je patrné, že již aktivně hledají konkrétní řešení.

A tou druhou skupinou, která nám dělá největší radost, jsou firmy, které ESG uchopily aktivně a bez kompromisů. Pochopily, proč je dobré se ESG věnovat, a nechtějí klouzat po povrchu nebo ESG vykazovat v rámci compliance bez větší přidané hodnoty. Tento přístup vidíme hlavně u rodinných firem, kde je cítit větší sounáležitost s tím, co firma dělá a jak to dělá. Udržitelnost je pro ně zkrátka přirozenější téma než v anonymním korporátu.

Jaký je aktuální kontext trhu v Česku ve vztahu k udržitelnosti?

Jsme výrazně průmyslovou ekonomikou a potýkáme se s obtížnou dobou spojenou s vysokými cenami energií, dalších vstupů a nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Každá těžká doba ale přináší nové možnosti. A z mého pohledu je nyní ideální momentum pro inovace směřující k udržitelnosti. Kdo se této příležitosti nechopí, nebude mít na globálním trhu šanci.

Udržitelnost, stejně jako cokoliv jiného, se musí firmám vyplatit. Musí pro ně být dostupná ať už v podobě řešení, které ji pomohou analyzovat a řídit, tak především ve fázi realizace. Zde vnímám klíčovou roli bank, které se letos ukázaly jako hlavní síla transformace. Věřím, že banky brzy přeřadí na ještě vyšší rychlostní stupeň a nabídky zelených produktů vyvolají zdravou konkurenci mezi nimi. A z toho budou firmy těžit.

Jaké trendy vidíš?

Pozoruji sílící trend, kdy stále více jednotlivců i firem projevuje zájem o udržitelnost.Těší mě, když vidím více retailových značek, kterým se udržitelnost propsala do produktů a strategií v různých oblastech. Mají obrovský zásah a to, co je nejvíc potřeba, je nastartovat každého jednoho z nás ke změně, zvědomit si udržitelnost a proměnit ji v nedílnou součást každodenní rutiny. Když firmy přijmou vědecky podložené závazky, transparentně komunikované a skutečně realizované, je to krok správným směrem. Věřím, že se z toho stane silnější trend a z udržitelnosti pak nový standard. V praxi firem by mělo znamenat, že udržitelnost bude součástí kalkulací přímých nákladů při výrobě nebo pořízení (COGS), nikoliv pouze marketingových.

Bohužel vidím i ne úplně pozitivní trend v rozsahu greenwashingu, ať už vědomém či nechtěném, který je způsobený hlavně neznalostí. S tím druhým se snažíme svou činností něco dělat, s tím prvním si snad poradí nová legislativa, která bude lakování nazeleno penalizovat.

Jaký byl rok 2023 pro Impact Metrics? Co ti udělalo letos největší radost? 

Našli jsme jasný směr, kterým se vydat. A když máte směr a víte, kam jdete a proč tam jdete, pak už je všechno jednoduché :). Obrovskou radost mi dělají lidé, se kterými pracujeme a které přitahujeme, ať už to jsou kolegové ve firmě nebo naši zákazníci. Souzníme v hodnotách v našem přístupu a cílech. Tak to funguje v konzultačním světě a my se nyní snažíme přenést to i do digitálního prostředí.

Co plánujete do příštího roku? 

Po několika letech příprav se těšíme na to, že se pořádně pustíme do práce se zákazníky. Jejich odhodlání vzrostlo a není pro nás nic víc než si přát, aby rostlo i nadále. 

Budeme postupně spouštět další digitální produkty, které odpovídají aktuálním potřebám firem, a budeme je pružně vylepšovat podle toho, jak se potřeby vyvíjejí. Podrobněji o tom mluví kolegyně Petra, která je hlavou vývoje našich produktů.

 

Náš cíl je každopádně zvýšit dopad našich digitálních produktů pro měření udržitelnosti na stovky firem.


Další články