S umělou inteligencí pracujeme, do budoucna se na ni mohou těšit i naši zákazníci

Vývoj všech digitálních produktů má jednu dobrou vlastnost - nikdy nekončí. Na rozdíl od "fyzických" produktů mají ty digitální tu výhodu, že mohou okamžitě reagovat na nové potřeby zákazníků a mohou uživatelům prakticky neustále přinášet nová vylepšení. A protože je u nás nových funkcí a změn opravdu hodně, zeptali jsme se na ně Petry Jelínkové, která vede vývoj produktu.

 

Rozhovorem chceme poskytnout hlubší vhled do našich plánů. Odkrýváme připravované novinky a ukazujeme, jaká vylepšení digitální kalkulačky uhlíkové stopy jsme již implementovali, abychom zohlednili potřeby klientů, kteří ji již začali využívat.

Na jaké nové digitální produkty pro ESG reporting se můžeme těšit?

V roce 2024 nás toho čeká hodně. Hned zpočátku roku uvedeme na trh první novinku ESG data manager. Jedná se o nástroj pro firmy, které se připravují na povinný nefinanční report nebo řeší ESG požadavky od svých zákazníků. ESG data manager jim kromě kompletního výpočtu uhlíkové stopy nastaví celý proces spojený se sběrem ESG dat napříč všemi pobočkami nebo dceřinými společnostmi. Bude umět analyzovat současný stav i porovnávat data za jednotlivé roky. Do konce roku pak představíme navazující modul ESRS reporting, ve kterém si uživatelé vytvoří celý nefinanční report digitálně.

Jaká vylepšení v kalkulačce uhlíkové stopy jsou v plánu?

Již koncem tohoto roku jsme spustili novou funkcionalitu nazvanou specifická položka. Ta umožňuje zadat si do Scope 3 jakýkoliv specifický materiál, službu nebo zboží, a zpřesnit tak výpočet uhlíkové stopy firmy. Očekáváme, že ji využijí převážně výrobní firmy, které pracují s desítkami až stovkami specifických materiálů. Na začátku roku 2024 pak rozšíříme možnost zadávání dat ve větším detailu, například po jednotlivých pobočkách firmy. A do třetice se zákazníci můžou těšit na výstupní zprávu o uhlíkové stopě firmy v angličtině.

Jak tato funkce pomůže klientům zpřesnit výpočet?

Velkou část uhlíkové stopy u výrobních a obchodních firem tvoří právě materiály a zboží spadající do Scope 3. Pro takové firmy je velmi důležité detailně zachytit konkrétní materiál včetně jeho původu. Nově zmíněná funkce specifická položka umožňuje zadat jakýkoliv materiál a použít pro něj specifický emisní faktor. Výrobní firma do výpočtu zahrne například ocel, zatímco výrobce potravin kravské mléko. Díky této nové funkci si firmy mohou porovnávat dopad stejného materiálu, například hliníku s různým původem. Stejně tak to ocení obchodní firmy, pro které je také složité stanovit Scope 3, do kterého spadá jejich obchodní zboží. 

 

Ukázka zadání specifické položky

Ukázka zadání specifické položky

Rozšíří se kalkulačka i pro velké firmy, které potřebují vytvářet zprávu za celou skupinu?

Určitě ano. Velká firma si nově bude moct nadefinovat svou organizační strukturu a stanovit uhlíkovou stopu pro jednotlivé pobočky. Může je pak porovnávat mezi sebou nebo si nastavovat detailní dekarbonizační plány na jednotlivé pobočky.

Velkým problémem v ESG reportingu je sběr dat. Jakým způsobem lze zjednodušit shromažďování a analýzu dat?

Tady je potřeba rozlišit dvě věci. Sběr dat jako takový začíná zmapováním procesů firmy a zjištěním, zda a kde jsou ve firmě data k dispozici a kdo je může poskytnout. I s tím umíme klientům pomoci formou osobní asistence k digitálnímu výpočtu uhlíkové stopy. 

Druhá věc je ale samotná digitální evidence. Tu se snažíme v digitálním prostředí klientům zjednodušit nástroji jako je sdílení otázek s kolegy, sada chytrých nápověd, propracované UX a samozřejmě API, které dovoluje data propojovat se systémy, které už zákazník má.

Měření je jedna věc. Jak podporujete klienty při snižování jejich dopadu?

V průběhu příštího roku přibudou nástroje na modelování ESG cílů a nastavování plánů. Jak v uhlíkové stopě, tak v celém ESG reportingu. 

Jak směřování vývoje produktů ovlivnila zpětná vazba od zákazníků?

Popravdě hodně. Celý vývojový plán pro příští rok je upravený podle zpětné vazby a potřeb našich zákazníků. Vytváříme naše produkty přesně tak, jak je budou naši zákazníci v příštích letech potřebovat.

Jak reagujete na novinky v ESG legislativě?

Náš analytický tým pravidelně sleduje legislativní dění a všechny novinky ihned promítáme jak do stávajících produktů, tak do vývojového plánu. Je to zatím velmi živý obor, který se neustále rozvíjí a my si nenecháme nic utéct. 

Začleňujete do vývoje i nástroje umělé inteligence? Mohou se zákazníci těšit, že jim umělá inteligence navrhne ESG strategii?

S umělou inteligencí pracujeme, v tuto chvíli nám hodně pomáhá se samotným vývojem našich nástrojů, ale do budoucna se na ni mohou těšit i naši zákazníci. Jestli to bude kompletní strategie nebo porovnání s konkurencí, ještě nechci prozradit, protože na tom právě spolu s experty pracujeme.

A na závěr poprosím o pohled do budoucnosti. Jakým směrem se bude ubírat obor digitálních nástrojů pro ESG reporting?

V tom mám celkem jasno:). Nefinanční reporting je mladý obor, který se za krátkou dobu neuvěřitelně posunul. Ještě před pár lety například neexistovalo, aby měla firma zmapované svoje odpady a jejich zpracování nad rámec toho, co vyžadovala legislativní hlášení. Nyní jsou to důležité informace, které je třeba pečlivě evidovat, analyzovat a porovnávat a na to už běžný excel nestačí. Počítám, že v průběhu několika následujících let bude ESG software pro firmu stejně nezbytný jako například CRM nebo ERP. A tím samozřejmě dojde i k jeho integraci a napojení na stávající systémy. 


Další články