Výpočet uhlíkové stopy je pro nás prakticky nezbytný, pokud si chceme udržet velké zákazníky

Komponenty do převodovek a podvozků, ložisek, ale i parních turbín a větrných elektráren. To je jen malá ukázka výrobního programu společnosti KOVÁRNA a.s. Královéhradecká kovárna vyrábí kovárenské polotovary již od roku 1962 a dodává je velkým zákazníkům ve strojírenství, energetice, chemickém a potravinářském průmyslu.

Protože se její velcí odběratelé začali dotazovat na uhlíkovou stopu, rozhodla se provést výpočet v digitální kalkulačce od Impact Metrics. Jak celý proces sběru dat probíhal a v čem byl získaný výpočet užitečný? Na to jsme se zeptali Radima Štengla, předsedy představenstva společnosti.

Jak sběr dat probíhal a jak dlouho vám trval?

Sběr dat trval cca 14 dní. Vzhledem k tomu, že většina dat byla k dispozici z interních zdrojů, šlo o relativně rychlý proces.

Rozhodli jste se využít digitální kalkulačku uhlíkové stopy. Jak se vám v ní pracovalo?

V digitální kalkulačce se nám pracovalo dobře, zadávání dat bylo snadné a intuitivní. Celý systém je přehledný, proto jsme se v něm snadno orientovali. Nápovědy k použití pro nás byly jasné a srozumitelné. 

Co pro vás bylo nejobtížnější? Co vám naopak práci nejvíce usnadnilo?

Nejobtížnější částí projektu bylo shromáždění dat o zaměstnancích a způsobu jejich dojíždění do práce. Museli jsme použít dotazník, kterým jsme se zaměstnanců zeptali.

Práci nám nejvíce usnadnilo to, že jsme měli většinu dat dostupných z interních zdrojů. Výhodou byla také ochota zaměstnanců se na projektu výpočtu uhlíkové stopy aktivně podílet a shromáždit potřebná data.

Zvažovali a porovnávali jste i jiné způsoby a nástroje pro výpočet uhlíkové stopy? Pokud ano, proč jste se rozhodli pro digitální kalkulačku od Impact Metrics?

Při výběru nástroje pro výpočet uhlíkové stopy jsme dali na doporučení našeho bankéře z Komerční banky. Ten nám kalkulačku doporučil, protože je schopna vypočítat emise uhlíku s vysokou mírou přesnosti, je snadno použitelná i pro uživatele bez hlubokých technických znalostí nebo orientace v ESG. Dalším plusem byla dostupná cena. 

Jak jste rozuměli zprávě s výsledkem? Sdílíte výsledek se svými zákazníky nebo bankou? 

Zprávě s výsledkem jsme dobře rozuměli. Výsledek ukázal, že hlavní těžiště emisí uhlíku v naší činnosti spočívá na straně dodavatelů vstupního materiálu. To znamená, že největší dopad na naše celkové emise uhlíku má to, z jakých materiálů vyrábíme naše produkty a služby. Dalšími významnými oblastmi emisí uhlíku jsou energetická spotřeba a doprava.

Výsledky analýzy uhlíkové stopy jsme probírali interně na úrovni vedení společnosti, abychom si uvědomili náš dopad na životní prostředí. A pak především s našimi odběrateli, kteří řeší snižování emisí uhlíku v jejich dodavatelském řetězci a na uhlíkovou stopu se nás ptají.

Přinesla vám data o emisích nějaké nové informace nebo nový úhel pohledu na vaše podnikání?

Rozhodně ano. Data o emisích nám pomohla poprvé systematicky kvantifikovat dopad našeho podnikání na životní prostředí. Díky tomu můžeme lépe posoudit naše aktivity, prioritizovat a přemýšlet o oblastech, kde můžeme nejvíce snížit emise uhlíku.

Collage.jpg

Jaké konkrétní kroky a změny ve výrobním procesu plánujete podniknout po zjištění výsledků výpočtu uhlíkové stopy?

Na základě výsledků analýzy chceme začít systematicky sledovat uhlíkovou stopu jednotlivých výrobců oceli. To nám umožní hledat dodavatele ekologicky šetrnějších materiálů.

Jaká máte očekávání a plány ohledně udržitelnosti a snižování uhlíkové stopy do budoucna?

Jsme teprve na začátku cesty k udržitelnosti a snižování uhlíkové stopy. S celým systémem se teprve seznamujeme a zatím nemáme žádné konkrétní plány.

Jak se vaši zákazníci dívají na vaši iniciativu? Jaké konkrétní přínosy a výhody vám přinese stanovení a snižování uhlíkové stopy?

Zákazníci se na naši snahu měřit uhlíkovou stopu dívají pozitivně. Ti největší odběratelé již tyto informace požadují a dokonce tím podmiňují další spolupráci. Výpočet uhlíkové stopy je pro nás prakticky nezbytný, pokud si chceme velké zákazníky udržet. 

Jak k této nové aktivitě přistupují vaši zaměstnanci? Chápou její přínos?

Mnoho zaměstnanců vnímá tuto iniciativu pozitivně, zajímají se o bližší informace a oceňují, že se firma aktivně zabývá ochranou životního prostředí. Někteří zaměstnanci to vnímají jako nutné zlo, které jim přidělává další práci. Bude pro nás proto důležité se zaměstnanci o všech přínosech mluvit a naše aktivity v oblasti měření a snižování uhlíkové stopy dobře vysvětlovat. 

Jakou roli v celé spolupráci hrála Komerční banka?

Protože se na trhu s podobnými aplikacemi pro výpočet uhlíkové stopy sami neorientujeme, uvítali jsme, že nám Komerční banka nabídku na využití kalkulačky od Impact Metrics zprostředkovala.

Doporučil byste kalkulačku uhlíkové stopy dalším firmám a proč?

Určitě bych kalkulačku od Impact Metrics mohl doporučit dalším firmám. Systém je opravdu přehledný, jednoduchý a dobře se používá. 

Pro průmyslový provoz, jako je ten váš, bych do budoucna uvítal možnost zadávat konkrétní hodnoty uhlíkové stopy dle jednotlivých výrobců nakupovaného materiálu, v našem případě oceli, a dále rozšíření nakupovaných spotřebičů o běžné ruční nářadí. Do výpočtu by se tak zahrnula i uhlíková stopa nástrojů, které běžně používáme, jako jsou vrtačky, brusky, pily, měřáky. 

 

Případová studie firmy KOVÁRNA a.s. ukazuje, že i v energeticky náročném oboru, jako je kovářství, je možné uhlíkovou stopu stanovit jednoduše a za velmi krátký čas.

Užitečné odkazy:

  • Zjistěte, zda může být i pro vaši firmu užitečné stanovit a snižovat uhlíkovou stopu 👉 zdarma od nás obdržíte průvodce 📗 CO2 check 📗, který vyhodnotí vaši situaci a odpoví na otázku, zda byste měli měřit uhlíkovou stopu

  • Zarezervujte si ukázku naší kalkulačky uhlíkové stopy 👉 během krátké on-line demonstrace vám ukážeme, jak jednoduše probíhá sběr dat, jejich analýza a výpočet a seznámíme vás s podobou zprávy s výsledkem

Další články