Udržitelnost a ekologii vnímají jako součást DNA firmy, vypočtená uhlíková stopa zefektivní inovace

Ve snaze o odpovědné podnikání se stále více firem zaměřuje na snižování své uhlíkové stopy. Průkopníkem v tomto ohledu je brněnská carsharingová společnost Autonapůl, která si jako první ve svém oboru stanovila uhlíkovou stopu. Jak výpočet v naší on-line kalkulačce probíhal? Jak pomohl zmapovat oblasti s největším dopadem na životní prostředí a odstartoval tvorbu nových produktů? Čtěte dál a dozvíte se: 

  • Jak Autonapůl vnímá udržitelnost a ekologii
  • Jak probíhalo měření uhlíkové stopy
  • Jaké výsledky měření přineslo
  • Jaké kroky Autonapůl plánuje do budoucna

Udržitelnost pomůže vytvořit nové produkty a služby

Carsharingová společnost Autonapůl vznikla z iniciativy lidí, kteří usilovali o snižování dopadu dopravy na životní prostředí a odlehčení veřejnému prostoru od přemíry aut. Domácnostem i firmám nabízí  pohodlnou a dostupnou alternativu k vlastnictví auta, která slouží jen malou část svého času.

Management společnosti Autonapůl se zajímá o dopad sdílených aut na životní prostředí, a proto se rozhodl stanovit uhlíkovou stopu firmy.

„Spalování fosilních paliv není z hlediska klimatu a geopolitiky ideální,“ říká Stanislav Kutáček, předseda družstva Autonapůl. „Udržitelnost máme v naší DNA, je pro nás klíčovou hodnotou, a proto jsme chtěli vědět, jaká uhlíková stopa zůstává za naší činností.

Cílem je nejen transparentní komunikace uhlíkové stopy, ale v Autonapůl přemýšlejí i nad budoucími offsetovými programy. „Měření uhlíkové stopy je prvním krokem,vysvětluje Stanislav.Následovat bude ESG report a strategie, která nám umožní nabídnout klientům inovativní produkty, které díky sdílení umožní efektivnější využití firemních flotil.

Jak si vybrat vhodný nástroj

Při výběru konkrétního nástroje posuzoval tým Autonapůl čtyři různá řešení: tři on-line kalkulačky od různých dodavatelů a výpočty v excelové tabulce. 

Nejprve vyzkoušeli práci s výpočtovou tabulkou od odborného subjektu. „Ačkoliv měly být tabulky vhodné pro malé a střední firmy, zjistili jsme, že pro společnost naší velikosti vůbec nejsou uzpůsobeny,“ svěřuje se Kristýna Herrmannová, která práce na výpočtu koordinovala. „Byly nastavené na korporátní sektor a pro naše potřeby byly tabulky příliš robustní, nepřehledné a složité,“ popisuje Kristýna.

Z několika zvažovaných dodavatelů digitálních kalkulaček jsme si vybrali nástroj od Impact Metrics, protože nejlépe splňuje všechna naše kritéria výběru: jednoduchost nástroje, standardizovaný výstup, kvalitní nápověda a metodická podpora.“

Mezi další plusy patřilo i to, že kalkulačka meziročně uchovává data, což zásadně zrychlí zadávání pro další sezóny. Důležité také bylo, že poskytuje metodicky správné a srovnatelné údaje o uhlíkové stopě. To dává pevný základ pro meziroční srovnání v různých metrikách jako jsou například emise na ujetý kilometr.

Za 3 dny čistého času bylo hotovo

Na sběru dat pracoval malý tým Autonapůl velmi pozvolným tempem a v průběhu období dovolených asi měsíc. Během této doby zjišťoval informace z interních zdrojů, ale třeba i od poskytovatele kanceláře a jejího vytápění.

„Celkově bych to ale odhadla na dobu 3 pracovních dní čistého času, a to myslím jako součet člověkohodin naprosto všech, kteří se na výpočtu jakkoliv podíleli včetně doptávání se a veškeré komunikace. Vlastně si dovolím říct, že jednoduchost nástroje byl jeden z hlavních důvodů, že jsme se k tomu dokopali tak brzo a že jsme výpočet vůbec dokončili,“ usmívá se Kristýna, která speciálně oceňuje možnost vpisování poznámek a funkci sdílení otázek s kolegy.

Při vyplňování samozřejmě nějaké otázky vyvstaly. „Museli jsme si například vyjasnit, jak zadat údaje o zdrojích energie pro auta, protože naše vozy spalují benzín, naftu, LPG a provozujeme i elektromobily. Oceňujeme rychlost, s jakou nám z Impact Metrics poradili, ale i to, že nástroj operativně vylepšili,“ říká Kutáček.

Data pro transparentní komunikaci i školení 

A právě komunikace sdílníkům i veřejnosti nebo využití při školeních brigádníků, jaká balení provozních kapalin a jiného spotřebního materiálu kupovat, je bezprostřední pozitivní dopad, který ve společnosti Autonapůl vnímají. Užitečné bylo také zpracované srovnání, díky kterému mohou srozumitelně vysvětlovat, jak každá cesta autem zatíží životní prostředí.

Za skvělé považuji, že jsme získali výstup, který lze prostě vzít a zveřejnit ho. Samozřejmě musíme odladit přesnou formu komunikace, ale pokud by šlo o splnění legislativních požadavků, prostě nahrajeme výstup do systému a máme metodicky naprosto správně splněno. To je úžasné,“ hodnotí Stanislav.

Impuls pro účinnější naplňování dlouhodobé strategie

Snižovat svou uhlíkovou chtěli v prvním českém carsharingu dlouhodobě. Aby mohli rozhodnout, které cesty pro ně budou nejvhodnější a účinné, potřebovali kvantifikovat, jak na tom v současnosti jsou. Výpočet uhlíkové stopy zároveň poslouží jako podklad pro stanovení vlastní ESG strategie.

„Ze strategického hlediska jsme samozřejmě ve vleku automobilového průmyslu a producentů energií, ale nyní můžeme mnohem přesněji designovat náš rozvoj, nové produkty či offsety a dlouhodobý záměr přechodu na elektromobilitu,“ pochvaluje si Kutáček.

Stanislav Kutáček.webp

„Je to prostě výborný nástroj, který nám usnadnil celý proces, a považujeme ho za bezkonkurenční v metrice value for money. Nejjednodušší bude, když si to ověří každá firma, která chce poznat svou uhlíkovou stopu,“ uzavírá předseda družstva Stanislav Kutáček.

 

O společnosti Autonapůl:

Jedná se o první společnost, která již před 20 lety začala v Česku nabízet profesionální službu sdílení aut. V současné době provozuje okolo 90 vozů v osmi velkých městech ČR: v Brně, Praze, Ostravě, Olomouci, Pardubicích, Hradci Králové, Liberci a Plzni. Sdílníci Autonapůl ročně najezdí okolo 1,2 milionu kilometrů. www.autonapul.cz/

 

Případová studie Autonapůl je inspirativním příkladem pro všechny firmy, které se chtějí aktivně podílet na ochraně životního prostředí. 

Užitečné odkazy:

  • Zjistěte, zda může být i pro vaši firmu užitečné stanovit a snižovat uhlíkovou stopu 👉 zdarma od nás obdržíte průvodce 📗 CO2 check 📗, který vyhodnotí vaši situaci a odpoví na otázku, zda byste měli měřit uhlíkovou stopu.

  • Zarezervujte si ukázku naší kalkulačky uhlíkové stopy 👉 během krátké on-line demonstrace vám ukážeme, jak jednoduše probíhá sběr dat, jejich analýza a výpočet a seznámíme vás s podobou zprávy s výsledkem. 

Další články