• O platformě
 • Výpočet uhlíkové stopy
 • ESG start
 • ESG komplet
 • Ceník
 • Metodika
 • Časté dotazy
 • Výpočet uhlíkové stopy

  Digitální kalkulačka uhlíkové stopy pro firmy

  Udělejte první krok směrem k udržitelnosti a začněte měřit uhlíkovou stopu firmy.

  Impact Metrics Platforma
  Partneři projektu
  Fair Venture | ESG strategie | Impact MetricsLCA studio | ESG strategie | Impact MetricsFrank Bold Advisory | ESG strategie | Impact Metrics

  Proč počítat uhlíkovou stopu?

  Jedná se o klíčový ukazatel udržitelnosti, který vyčíslí dopad vaší společnosti na životní prostředí a přinese vám náskok před konkurencí.

  Odběratelé vyžadují ESG data

  Splníte požadavky větších odběratelů, kteří po svých dodavatelích požadují data z oblasti ESG. Udržíte si stávající zakázky a získáte nové odběratele.

  Zjistíte svůj dopad

  Díky výpočtu uhlíkové stopy zjistíte, jaký mají vliv činnosti vaší firmy na klima a bude pro vás snadné vytipovat ty s největším dopadem na uhlíkovou stopu firmu.

  Snížíte náklady

  Snižování uhlíkové stopy firmy s sebou přináší i nižší náklady na energie a spotřebované materiály. Navíc podporuje lepší reputaci firmy u zákazníků a investorů.

  3 důvody, proč je naše kalkulačka uhlíkové stopy unikátní

  Kalkulačka uhlíkové stopy je ideálním řešením pro firmy, které chtějí měřit a snižovat emise. Poskytne komplexní výpočet a zprávu s výsledkem vytvoří během chvilky na jedno kliknutí.

  Uhlíkovou stopu počítá komplexně včetně Scope 3

  Získáte tak velmi kompletní výpočet včetně nepřímých emisí v hlavních oblastech hodnotového řetězce firmy. Výsledek plně odpovídá požadavkům na výpočet uhlíkové stopy podle ESRS. Navíc je přizpůsobena na české prostředí a pracuje s lokálními emisními faktory.

  Digitální prostředí usnadňuje sběr dat

  Zavést sledování uhlíkové stopy je v uživatelsky přívětivém prostředí snadné. Celým procesem vás provede chytrá nápověda a nástroje pro týmovou spolupráci urychlí sběr dat. Zjednoduší vám vykazování informací o udržitelnosti a zrychlí sběr dat.

  Snížili jsme její cenu až na 29 tis Kč

  Chceme pomoci firmám stanovit si kvalitně uhlíkovou stopu za dostupnou cenu. Menší firmy získají roční přístup za zaváděcí cenu od 29 tis Kč. Podívejte se na náš ceník a zjistíte, jakou cenu zaplatíte podle počtu zaměstnanců a oboru vy.

  Co všechno získáte?

  Kompletní nástroje pro výpočet uhlíkové stopy, doporučení pro dekarbonizační strategii a priority snižování emisí, osobní interpretaci výsledků, bezpečné uložiště ESG dat a roční přístup do aplikace za výhodnou cenu.

  Chci vidět ukázku
  • Výpočet uhlíkové stopy (Scope 1, 2 a 3)
  • Doporučení pro dekarbonizační strategii
  • Stanovení priorit pro snižování emisí
  • PDF zpráva (metodika GHG i ISO, soulad s EU legislativou)
  • Osobní interpretace výsledků (video call)
  • Bezpečné uložiště ESG dat
  • Roční přístup do aplikace za cenu od 29 tisíc bez DPH

  Jak to funguje? Jednoduše.

  Naše on-line platforma vás vysvobodí od vyplňování a přeposílání excelových tabulek. Přesvědčte se sami, jak může být celý proces reportingu ESG snadný.

  1

  Seznámení s platformou

  Nekupujete zajíce v pytli. S platformou vás nejprve podrobně seznámíme během on-line hovoru. Ukážeme vám, jak vše funguje a jak vypadají výstupy.

  2

  Sběr dat

  Po vytvoření užívatelského přístupu můžete začít zvát kolegy, kteří vám pomohou sbírat data. K ruce jim bude dynamická nápověda, která ohlídá správnost.

  3

  Analýza a výpočet

  Chytrý algoritmus provede analýzu dat a zajistí výpočet. Doporučí vám cíle a další praktické kroky do strategie udržitelnosti.

  4

  Výsledky a zpráva

  A je hotovo. Jedním klikem zobrazíte zprávu a na srozumitelných datech uvidíte, jaký máte dopad. Můžete začít sledovat vývoj v čase a porovnat se s konkurencí.

  Často kladené dotazy

  Co je to uhlíková stopa firmy?

  Jedná se o konkrétní měřitelný ukazatel dopadu činnosti firmy na životní prostředí a na klimatické změny. Ačkoliv je to na první pohled jen číslo nejčastěji vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2, řekne vám mnohem více. Dozvíte se, z čeho se vaše firemní uhlíková stopa skládá, jak si stojíte v porovnání s ostatními a pomocí kterých opatření ji efektivně snižovat.

  Měří uhlíková stopa udržitelnost firmy?

  Uhlíková stopa je důležitou součástí udržitelnosti firmy, nelze se ale zaměřovat pouze na ni. Komplexní přístup by měl zahrnovat hodnocení všech tří kritérií známých pod zkratkou ESG, která vycházejí ze tří anglických slov – Environment (životní prostředí), Social (sociální oblast) a Governance (způsob řízení). Uhlíková stopa je ale pro většinu firem vhodným ukazatelem pro vyjádření celkového dopadu na životní prostředí. Ve specifických oborech by kromě ní měly firmy hodnotit také dopad na biodiverzitu, využívání půdy nebo znečištění vody.

  Proč měřit uhlíkovou stopu firem?

  Měření uhlíkové stopy je v zahraničí běžná praxe, její sledování je běžným standardem v rámci nefinančního reportingu a velmi brzy se i v Česku stane stejně samozřejmou věcí, jako je například vedení účetnictví. Sledování a snižování uhlíkové stopy má nejen environmentální, ale i ekonomický smysl. Firmám pomáhá optimalizovat výdaje za energie, materiály, dopravu a snižovat množství odpadů a další položky.

  Jak se počítá uhlíková stopa?

  Samotné měření uhlíkové stopy nebude komplikované ani časově náročné, pokud se podaří hned na začátku správně nastavit týmovou spolupráci pro získávání dat. Metodika výpočtu se řídí mezinárodními standardy jako například Greenhouse Gas Protocol a ISO 14064.

  Jaká data jsou pro výpočet uhlíkové stopy důležitá?

  Mezi hlavní zdroje uhlíkové stopy patří spotřebovaná elektřina a teplo, doprava a dále vstupní materiály pro samotnou výrobu firmy. Výpočet uhlíkové stopy souvisí s dodavatelským řetězcem (tzv. Scope 3), proto je pochopitelně výpočet mnohem komplexnější u výrobních firem než u těch administrativních. Některé firmy volí na úvod zjednodušený výpočet spočívající v kalkulaci pouze přímých emisí organizace a emisí z nakupované energie (tzv. Scope 1 a 2), stále více firem ovšem započítává i další nepřímé emise (tzv Scope 3) a zahrnuje i své dodavatelské řetězce.

  Jak snižovat uhlíkovou stopu?

  Měřit uhlíkovou stopu je důležité, ale ještě důležitější je ji snižovat. Dobrou zprávou je, že pro většinu firem je snižování emisí zároveň spojeno i se snižováním nákladů. Výpočet uhlíkové stopy ukáže, do jakých úsporných opatřeních se vyplatí investovat a s jakými dodavateli je výhodné spolupracovat.

  V jakém rozsahu počítáte uhlíkovou stopu?

  Uhlíkovou stopu počítáme ze všech základních činností rozsahu Scope 1 a Scope 2. Scope 3 pokrýváme v hlavních oblastech, které jsou společné pro všechny obory. Sektorová specifika pokrývá výpočet v nástrojích ESG start a ESG komplet. Brzy navíc umožníme vytváření vlastních okruhů otázek, které potřebujete promítnout do výpočtu. Celý výpočet je nastavený pro podnikatelské aktivity na území České republiky.

  Je takový rozsah dostačující?

  Ano, online nástroj plně odpovídá požadavkům na výpočet uhlíkové stopy podle ESRS. Je potřeba si uvědomit, že neexistuje nic jako celá uhlíková stopa, ale že se její výpočet stále vyvíjí, a tak i my neustále pracujeme na zpřesňování našeho výpočtu.

  A jaký je tedy rozsah Scope 3 ve vaší platformě?

  Podle GHG Protocolu obsahuje Scope 3 všechny ostatní nepřímé emise, které se vyskytují v hodnotovém řetězci společnosti. Ty se dělí do 15 kategorií. V naší platformě řešíme alespoň částečně kategorie: 3.1 - Nakupované zboží a služby, 3.2 - Investiční majetek, 3.3 - Paliva a energie (nezapočítané ve Scope 1 nebo Scope 2), 3.4 - Doprava a distribuce (upstream), 3.5 - Vyprodukovaný odpad, 3.6 - Služební cesty, 3.7 - Dojíždění zaměstnanců, 3.9 - Doprava a distribuce (downstream), 3.11 - Použití prodaných produktů a 3.12 - Nakládání s prodanými produkty po ukončení životnosti.

  Jak mohu získat výpočet, který zahrnuje kompletní Scope 3 nebo aktivity mimo ČR?

  Podrobný výpočet celé uhlíkové stopy včetně kompletního Scope 3 se zohledněním specifik vašich dodavatelů, přepravních vzdáleností a energetického mixu a také aktivit vašich zahraničních poboček vám rádi zajistíme formou manuálního dopočtu ve spolupráci s naším odborným partnerem a garantem uhlíkové kalkulačky LCA studiem. Do uhlíkové stopy započítáme emise v celém rozsahu Scope 1, Scope 2 a Scope 3. Určíme zdroje největší environmentální zátěže společnosti v rámci řetězce dodavatelsko-odběratelských vztahů. Využijeme mezinárodně uznávanou metodiku podle GHG Protocol, ČSN EN ISO 14064:2019, ESRS.

  Co jsou to to emisní faktory a jaké používáte pro výpočet uhlíkové stopy?

  Jedná se o ukazatele, které převádí údaje o činnosti společnosti na údaje o emisích skleníkových plynů. Pro on-line výpočet používáme průměrné emisní faktory pro obecné kategorie primárních a recyklovaných materiálů. Pokud je významná část uhlíkové stopy firmy tvořena právě materiály, doporučujeme zpřesnit výpočet a zaměřit se na detailní analýzu, která zohlední původ konkrétních surovin.

  Podle jaké metodiky provádíte kalkulaci uhlíkové stopy?

  Celý nástroj je zcela v souladu s GHG protokolem, který je požadovaný evropskými standardy a veškeré výstupy odpovídají této struktuře. Data umíme vyhodnotit i podle ISO 14064 pokud to budete potřebovat.

  Jak dostanu zprávu o mojí uhlíkové stopě a jak vypadá?

  Jakmile zadáte všechna potřebná data, spustíte on-line výpočet uhlíkové stopy. Na základě tohoto výpočtu vám vytvoříme zprávu, která obsahuje nejen finální číslo, ale také jeho interpretaci, detailní rozpad a doporučené postupy, jak si nastavit strategii dekarbonizace.Tuto zprávu si buď stáhnete v naší platformě a zároveň ji obdržíte e-mailem. Vzorovou zprávu vám v případě zájmu zašleme e-mailem.

  Svět

  Chcete vidět víc?

  Zajímá vás, jak kalkulačka uhlíkové stopy funguje? Domluvte si s námi videohovor, na kterém vám ukážeme celý postup od zadávání dat až po vytváření výstupních zpráv.

  Chci vidět ukázku