Potřebuje vaše firma výpočet uhlíkové stopy?

V dnešní době se klade stále větší důraz na udržitelnost a snižování uhlíkové stopy. Pro firmy se stává důležité sledovat a měřit dopad na životní prostředí. 

Mnoho podnikatelů a manažerů se proto ptá, zda je výpočet uhlíkové stopy pro jejich firmu skutečně důležitý nebo dokonce povinný.

Pojďme se na to společně podívat. V tomto článku se dále dozvíte:

  • Proč může být výpočet uhlíkové stopy důležitý pro všechny firmy, bez ohledu na jejich velikost či obor
  • Nové legislativní požadavky na výpočet a reportování emisí CO2, které se týkají stále většího počtu firem
  • Tip na novou personalizovanou analýzu zdarma, která zhodnotí, jak se to týká právě vaší firmy 

Zjistěte, co vám výpočet uhlíkové stopy přinese

Prvním krokem je porozumění tomu, co vlastně uhlíková stopa znamená a jaké informace poskytuje. Uhlíková stopa firem umožňuje měřit množství skleníkových plynů, které jsou při výrobě produktů nebo poskytování služeb vypouštěny do ovzduší.

Výpočet uhlíkové stopy se tak stává nezbytným nástrojem, který umožňuje mapovat a kvantifikovat emise skleníkových plynů, a to jak v rámci vlastního provozu, tak i v celém dodavatelském řetězci firmy.

Navíc pomáhá identifikovat oblasti, ve kterých lze snížit emise skleníkových plynů. A s tím jde často ruku v ruce i snížení nákladů na energie, teplo nebo likvidaci odpadu. Je tedy zřejmé, že snaha o snižování uhlíkové stopy přispívá k efektivnějšímu využívání zdrojů a zvýšení profitability firmy.

Kdo musí stanovit uhlíkovou stopu povinně?

Stanovení uhlíkové stopy firmy bylo ještě před pár lety výjimkou, ale v dnešní době o výpočtu, snižování uhlíkové stopy, uhlíkové neutralitě a dekarbonizačních plánech slýcháte prakticky denně. Vlnu zájmu o toto téma zvedla i nová legislativa přicházející z EU.

Není divu, že si kladete otázku, zda a jak se to týká vaší firmy. Je to jen módní trend, který brzy pomine? Nebo se jedná o záležitost velkých firem? Nebo se opravdu změnilo podnikatelské prostředí a vy rozhodně nechcete, aby vám ujel vlak?

Máme pro vás odpověď. Vyvinuli jsme novou personalizovanou analýzu CO2 check, která pomůže firmám určit, zda je pro ně výpočet uhlíkové stopy povinný. Analýza, která je zdarma, je založena na legislativních informacích a zkušenostech z praxe bank, investorů a velkých firem.

 

CO2check mockup_ecomail.jpg

Velké firmy v EU nově povinně

Evropská unie zavedla novou povinnost pro velké firmy zveřejňovat nefinanční zprávy. Tyto zprávy, které budou součástí výroční zprávy, se zaměřují na informace o životním prostředí, sociálních otázkách a zaměstnanosti, lidských právech a boji proti korupci a úplatkářství.

Zda se vaše firma řadí mezi "velké společnosti" zjistíte jednoduše v personalizované analýze CO2 check.

Posuzuje několik kritérií. Pokud máte ale více než 250 zaměstnanců, měli byste zpozornět. Váš výpočet CO2 a nefinanční reporting pak může být povinný i pro vaši firmu.

Řetězová reakce se rozjíždí. Ovlivní i vás? 

Nová povinnost pro velké firmy s sebou přináší i dopad na jejich menší dodavatele. Velké firmy budou od svých dodavatelů požadovat informace o jejich uhlíkové stopě, aby ji mohly zahrnout do vlastního reportingu.

To znamená, že i některých menších firem, které doposud nemusely uhlíkovou stopu počítat, se bude výpočet uhlíkové stopy týkat, pokud chtějí dále spolupracovat s velkými odběrateli.

Tato nová povinnost se tak šíří jako řetězová reakce celým dodavatelským řetězcem. I některé středně velké a menší firmy tak budou muset brzy začít s měřením a snižováním své uhlíkové stopy.

Personalizovaná analýza CO2 check, která je zdarma, vám pomůže zjistit, zda i vaši firmu tato řetězová reakce ovlivní. Po zodpovězení několika otázek obdržíte devítistránkovou zprávu, ze které se dozvíte:

  • Jasné zhodnocení, zda se na vaši firmu vztahuje nová povinnost
  • Podrobné informace o tom, co by vaše zpráva o uhlíkové stopě měla obsahovat
  • Nástroje a rady, jak uhlíkovou stopu snadno a správně spočítat
  • Přehled příležitostí, ze kterých můžete díky tlaku na sledování a snižování uhlíkové stopy profitovat

 

Projděte si CO2 check ještě dnes a nenechte se zaskočit!


Další články