Hledáme dodavatele. Zn.: výpočet uhlíkové stopy podmínkou

Do receptu na úspěch ve výběrových řízeních a tenderech pronikla nová ingredience. Kromě nejlepší kvality a nejnižší ceny si velké firmy začínají vybírat dodavatele i podle uhlíkové stopy a snahy ji snižovat.

Dobrých důvodů, proč začít měřit uhlíkovou stopu, je ale více. Pojďme si je postupně představit.

Proč by měly firmy počítat svoji uhlíkovou stopu?

Udržitelnost a environmentální ohleduplnost se stávají nezbytnými součástmi moderního podnikání. Jedním z klíčových ukazatelů udržitelnosti firmy je uhlíková stopa. Uhlíková stopa stanovuje množství skleníkových plynů, které souvisí s činností firmy. Proč by měly firmy investovat čas a úsilí do výpočtu své uhlíkové stopy?

1. Snižování emisí a nákladů

Jakmile firma zná svou uhlíkovou stopu, může identifikovat oblasti, kde ji může snižovat. To většinou vede ke snížení nákladů a zvýšení efektivity. Podívejte se na konkrétní příklady:

  • Energetická efektivita Výpočet uhlíkové stopy zahrnuje měření emisí spojených se spotřebou energií. Umožní tak identifikovat oblasti, kde je největší spotřeba energií a tím i náklady na elektřinu a palivo. Konkrétní opatření mohou zahrnovat zavedení chytrého řízení budov pro optimalizaci vytápění a chlazení, modernizace osvětlení nebo odhalení energetických ztrát.
  • Redukce odpadu Mnoho firem vytváří odpad, který je nejen škodlivý pro životní prostředí, ale také zvyšuje náklady na likvidaci. Díky stanovení uhlíkové stopy snadno najdete oblasti, kde se dá množství odpadu, který končí na skládce, snížit. Jedná se např. o zavedení recyklačního programu nebo redesign obalů.
  • Optimalizace dopravy Doprava je často velkým zdrojem emisí skleníkových plynů a nákladů pro firmy. Výpočet uhlíkové stopy může pomoci firmám lépe porozumět nákladům spojeným s dopravou a identifikovat možnosti jejich snížení jako je využití technologií pro trasování vozidel, optimalizaci tras nebo přechod na elektromobilitu.
  • Lepší procesy Výpočet uhlíkové stopy může odhalit zastaralé nebo neefektivní procesy ve firmě a odstranit zbytečné kroky ve výrobním procesu.

Tyto příklady ukazují, že výpočet uhlíkové stopy může odstartovat snižování nákladů a nákladů a zlepšení efektivity firmy. Zároveň to pomáhá splnit environmentální cíle a získat důvěru zákazníků a investorů.

2. Získávání a udržení zákazníků

Kdo nebude snižovat uhlíkovou stopu, bude mu utíkat byznys.

Mnoho zákazníků preferuje firmy, které se aktivně snaží snižovat svůj negativní dopad na životní prostředí. Výpočet a snižování uhlíkové stopy může být rozhodujícím faktorem při výběru dodavatele.

3. Regulace a zvýšení transparentnosti

Stále více zemí a regionů zavádí regulaci týkající se emisí skleníkových plynů. Výpočet uhlíkové stopy připravuje firmy na dodržování těchto předpisů a může jim otevřít dveře k obchodním příležitostem.

Výpočet uhlíkové stopy pomáhá firmám a jejich zákazníkům lépe chápat vliv podnikání na životní prostředí. Transparentnost ve vztahu k uhlíkové stopě buduje důvěru a zvyšuje hodnotu značky.

Jak provádět výpočet uhlíkové stopy?

Pro mnoho firem může působit stanovení uhlíkové stopy jako složitý úkol určený pro specializované poradenské společnosti. Ale to už díky digitalizaci dávno neplatí. K dispozici jsou digitální kalkulačky uhlíkové stopy, díky kterým je celý proces dosažitelný i pro menší firmy. Podívejte se na jejich hlavní výhody oproti tradičnímu způsobu výpočtu:

  • Snadné zadání dat Hlavní výhodou on-line nástrojů pro výpočet uhlíkové stopy je snadné zadání dat a rychlé získání výsledků. Představte si je jako chytrý formulář s předdefinovanými kategoriemi, který vás provází celým procesem získání dat.

  • Srozumitelné zobrazení výsledků Interpretaci dat usnadňuje vizualizace výsledků v podobě grafů, reportů a doporučení. To oceníte především při další práci s výpočtem a sdílení informací s externími partnery a zaměstnanci.

  • Sledování trendu Výpočet uhlíkové stopy je důležitý, ale ještě důležitější je její snižování. Digitální nástroje monitorují data průběžně a umožňují tak sledovat pokrok a plnění ročních cílů.

Díky těmto digitálním nástrojům mohou firmy výpočet uhlíkové stopy provést efektivně a s minimálním úsilím. To znamená, že i menší firmy se mohou pustit do měření své uhlíkové stopy a využít výsledky k nastavení strategie udržitelného podnikání.

Pokud hledáte efektivní způsob, jak provádět výpočet uhlíkové stopy pro vaši firmu, můžeme vám doporučit naši on-line kalkulačku uhlíkové stopy Impact Metrics. Ta vám pomůže stanovit uhlíkovou stopu vaší firmy a poskytne vám cenné informace pro rozhodování o investicích do dalšího rozvoje firmy.

Form.png

Ukázka: Sběr dat v digitální kalkulačce uhlíkové stopy.

Potřebuje vaše firma výpočet uhlíkové stopy?

Máme pro vás odpověď. Vyvinuli jsme novou personalizovanou analýzu CO2 check, která pomůže firmám určit, zda je pro ně výpočet uhlíkové stopy povinný. Analýza, která je zdarma, je založena na legislativních informacích a zkušenostech z praxe bank, investorů a velkých firem.

 

CO2check mockup_ecomail.jpg


Další články