• O platformě
 • Výpočet uhlíkové stopy
 • ESG start
 • ESG komplet
 • Ceník
 • Metodika
 • Časté dotazy
 • Metodika

  Na soulad s nejnovějšími standardy ESG strategie se můžete spolehnout

  Jsme u zdroje a jako první známe pravidla platná pro všechny firmy v EU.

  Naši metodici úzce spolupracují s odborníky z expertní skupiny Frank Bold, která je jako jediný český subjekt zapojená do tvorby evropských standardů reportingu udržitelnosti.

  Přímá účast Frank Bold na práci European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), důležitého orgánu Evropské komise, nám přináší náskok při implementaci standardů reportingu do platformy.

  Mezi základní metodické postupy patří kvantitativní i kvalitativní sběr dat ve všech třech oblastech ESG, analýza IRO (Impact, Risk, Opportunities), princip dvojí materiality (Double materiality principle) a stanovení strategií a cílů udržitelnosti.

  Na soulad s nejnovějšími standardy se můžete spolehnout | ESG strategie | Impact Metrics

  Odbornost podložená širokou expertízou

  Uzavřeli jsme partnerství s odbornými a metodickými garanty, kteří uznávají stejné hodnoty a mají odvahu prošlapávat s námi nové cesty digitálního ESG reportingu. Naše společné know-how a zkušenosti tvoří jádro celé platformy.

  Fair Venture | ESG strategie | Impact Metrics

  Fair Venture je sesterská společnost z naší skupiny Impact Factory, která se zabývá konzultacemi v oblasti ESG. Vznikla v roce 2018 s myšlenkou, že prosperita a odpovědné podnikání mohou jít ruku v ruce.

  Více
  Frank Bold Advisory | ESG strategie | Impact Metrics

  Frank Bold je přední česká konzultační firma zaměřená na ESG a Public Relations. V rámci expertní skupiny Frank Bold je součástí mezinárodního týmu více než sto odborníků s pobočkami v Praze, Brně, Ostravě, Bruselu a Krakově.

  Více
  LCA studio | ESG strategie | Impact Metrics

  LCA Studio je expertní tým zabývající se zpracováním studií LCA (Posuzování životního cyklu), pomocí kterých je možné určit environmentální dopady produktů, výrobků, služeb a uhlíkové stopy firem. Dále studie poskytují environmentální data pro reporting ESG a environmentální prohlášení o produktu.

  Více

  ESG strategie pro dodavatele na základě zavedené praxe

  Vycházíme z praxe, kterou dobře známe.

  Víme, že legislativní požadavky jsou jedna věc, ale realita byznysu může být složitější. Do platformy jsme proto promítli naše zkušenosti ze spolupráce s velkými společnostmi a bankami a znalost nejčastějších dodavatelských kodexů.

  Report, který si v platformě vytvoříte, zahrne všechny důležité informace, které po vás budou požadovat vaši větší odběratelé a banky.

  ESG strategie podle nejrozšířenějších mezinárodních standardů a norem

  Transparentní měření a report, kterému můžete věřit.

  CSRD | ESG strategie | Impact Metrics

  Platformu jsme vytvořili na základě reportingových standardů CSRD (Corporate, Directive, Reporting, Sustainability) o nefinančnmí reportingu. Report, který pro vás vytvoří, splňuje požadavky Standardů reportingu ESRS (European sustainability reporting standards), které připravila Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG).

  GHG Protocol | ESG strategie | Impact Metrics

  K výpočtu uhlíkové stopy využíváme GHG (Greenhouse Gas) protocol, který je světově nejrozšířenějším standardem pro počítání skleníkových plynů. Definuje jasně nejen způsoby výpočtu emisí, ale i následnou analýzu a postupy pro jejich snižování.

  ISO 9001 | ESG strategie | Impact Metrics

  Naše metodika umožňuje i vykazování emisí dle normy EN ISO 14064-1.

  GRI | ESG strategie | Impact Metrics

  Kromě požadavků Evropské unie zpracováváme data také podle požadavků nejrozšířenějšího globálního rámce pro reportování udržitelnosti GRI (Global Reporting Initiative. Definují soustavu dobrovolných ukazatelů pro implementaci, porovnatelné měření a hodnocení udržitelnosti organizací.

  Udělejte první krok ke zjednodušení ESG reportingu

  • Seznamte se s platformou a jejím fungováním
  • Podívejte se, jak snadno můžete sbírat, analyzovat a vykazovat data
  • Zjistěte, jak vás platforma efektivně provede celým procesem
  Řekněte si o ukázku