• O platformě
 • Výpočet uhlíkové stopy
 • ESG start
 • ESG komplet
 • Ceník
 • Metodika
 • Časté dotazy
 • Produkty

  Ceník ESG investice

  Digitální řešení, které si mohou dovolit i menší firmy

  Uhlíková stopa

  Klíčový ukazatel měření udržitelnosti

  od 29 000 Kč / rok

  bez DPH

  Ideální pro firmy, které chtějí měřit a snižovat emise

  • Výpočet uhlíkové stopy (Scope 1, 2 a 3)
  • Doporučení pro dekarbonizační strategii
  • Stanovení priorit pro snižování emisí
  • PDF zpráva (metodika GHG i ISO, soulad s EU legislativou)
  • Osobní interpretace výsledků (video call)
  • Bezpečné uložiště ESG dat

  ESG start vč. uhlíkové stopy

  Vstupní brána do reportingu udržitelnosti

  Již brzy
  od 49 000 Kč / rok

  bez DPH

  Ideální pro středně velké firmy a dodavatele velkých firem

  • Výpočet uhlíkové stopy (Scope 1, 2 a 3)
  • Výběr, sběr a reportování důležitých témat pro ESG
  • Osobní interpretace výsledků pro správné pochopení problematiky (video call)
  • Stanovení priorit pro snižování emisí
  • Doporučení pro dekarbonizační strategii a ESG
  • PDF zpráva o uhlíkové stopě a ESG pro velké odběratele, banky a investory (založená na EU legislativě CSRD a přizpůspobená pro SME)
  • Bezpečné uložiště ESG dat a sledování vývoje v čase
  • Rychlé srovnání v rámci oboru (SBTi)
  • Přístup do on-line kurzu pro manažery udržitelnosti
  • Roční předplatné pro informační servis udržitelnosti ESG radar

  ESG komplet

  Pokročilé řešení pro nefinanční reporting

  Již brzy
  od 349 000 Kč / rok

  bez DPH

  Ideální pro větší firmy s povinností reportingu dle CSRD

  • Výpočet uhlíkové stopy (Scope 1, 2 a 3)
  • Analýza dopadů, rizik a příležitostí
  • Výběr, sběr a reportování všech témat podle směrnice CSRD
  • Osobní interpretace výsledků pro správné pochopení problematiky
  • Nástroje na stanovení tranzičních plánů, cílů a ESG strategie
  • ESG report podle směrnice CSRD
  • Bezpečné uložiště ESG dat a sledování vývoje v čase
  • Podrobné srovnání v rámci oboru
  • Nastavení reportingu pro dodavatelský řetězec
  • Přístup do on-line kurzu pro manažery udržitelnosti
  • Roční předplatné pro informační servis udržitelnosti ESG radar

  Přehled funkcí

  Funkce Uhlíková stopa ESG start ESG komplet
  Uhlíková stopa
  Výpočet Scope 1 + 2
  Výpočet Scope 3 (významná část, včetně materiálů a dopravy)
  Online sběr dat
  Odesílání odkazů pro sběr dat (tzv. Magic linky)
  Legislativa
  Výpočet uhlíkové stopy dle GHG protokolu
  Soulad s EU taxonomií
  Soulad se směrnicí CSRD
  Analýza
  Analýza současného stavu
  Meziroční srovnání dat
  Interaktivní dashboard
  Porovnání ESG dat s trhem
  Analýza rizik a dopadů na míru (Double materialita + Due diligence)
  Analýza dodavatelského řetězce
  Cíle udržitelnosti
  Doporučení obecných strategií a cílů
  Nastavení ESG cílů na míru
  Nastavení ESG strategie na míru
  Reporting
  Zpráva o uhlíkové stopě
  ESG report pro banky a dodavatele
  ESG report v rozsahu CSRD
  Podpora
  Chytrá nápověda
  Online podpora
  ESG specialista
  Více uživatelů (multitenant licence)
  API integrace

  Často kladené dotazy

  Co je to platforma Impact Metrics?

  Jedná se o digitální nástroj pro vykazování ESG, který firmám umožňuje sbírat a měřit data a vytvářet zprávy o udržitelnosti. Firmám poskytuje zásadní přehled a pomáhá jim rozhodovat se na základě dat o udržitelnosti.

  Jaké jsou výhody ESG reportingu v on-line nástroji?

  Digitální platforma umožňuje firmám sledovat uhlíkovou stopu, ESG výkonnost a vytvářet reporty. Díky týmovým nástrojům pro spolupráci pro sběr dat a personalizaci zjednodušuje vykazování informací o udržitelnosti a zrychluje sběr dat. To vše v souladu s platnou legislativou a mezinárodními standardy.

  Jak probíhá sběr dat?

  Nemějte obavy! V interaktivním formuláři s nápovědou vás sběrem dat provedeme. Pomocí chytré nápovědy a příkladů budete přesně vědět, kde danou informaci hledat. Protože jsou ESG data k dohledání na více místech ve firmě, vyvinuli jsme užitečnou funkcionalitu tzv. Magic link, který vám sběr z různých zdrojů dat ještě více usnadní.

  Zobrazit vše

  Udělejte první krok – ESG investice se vyplatí.

  • Seznamte se s platformou a jejím fungováním
  • Podívejte se, jak snadno můžete sbírat, analyzovat a vykazovat data
  • Zjistěte, jak vás platforma efektivně provede celým procesem
  Řekněte si o ukázku