ESG Poradenství

Zkušený ESG auditor, který vás provede změnou k lepšímu.

Náš tým konzultantů pro udržitelnost vám pomůže stanovit strategii udržitelnosti, která povede k pozitivní změně. Budeme s vámi sdílet praktické a odborné znalosti, které vám pomohou nastartovat zelenou transformaci a udržitelnost se stane součástí vašich firemních hodnot.

Analýza

Analýza dopadů (tzv. Due dilligence)

Analýza dopadů (tzv. Due dilligence)

Poznejte témata, ve kterých má vaše firma největší dopad
 • Provedeme vás stakeholder dialogem se zákazníky, odběrateli a dalšími partnery, zmapujeme vaše odvětví i procesy ve firmě, abychom vyhodnotili závažnost vašich témat a určitli, na které dopady byste se měli zaměřit.
 • Zjistíte, co je podle stakeholderů udržitelné podnikání a jaké inovace a změny od vaší firmy očekávají. Zohlednit jejich názor do chodu firmy vám pomůže v budování udržitelné firmy a ke zpracování Zprávy o udržitelnosti.
 • Máte-li zájem o dvojí materialitu (tzv. double materiality), posoudíme nejen vaše dopady, ale i to, jak vnější podmínky ovlivňují činnost firmy (tzv. finanční analýza rizik).
To mě zajímá
Finanční analýza rizik

Finanční analýza rizik

Předcházejte negativním dopadům v souvislosti s klimatickou změnou
 • Společně identifikujeme oblasti, které budou zasaženy změnou klimatu a dalšími změnami spojenými s udržitelností jako je legislativa, změna zákaznických preferencí apod. Rizika jsou obzvlášť relevantní při komunikaci s bankami a investory.
 • Během analýzy pojmenujeme také finanční příležitosti, které se otevírají v souvislosti s udržitelností, např. vznik nových trhů a služeb, úspory a odolnější dodavatelské řetězce.
 • Máte-li zájem o dvojí materialitu (tzv. double materiality), posoudíme nejen to, jak vnější podmínky ovlivňují činnost vaší firmy, ale posoudíme i to, jak ovlivňujete své okolí (tzv. analýza dopadů).
To mě zajímá
Podrobné srovnání v oboru

Podrobné srovnání v oboru

Zjistěte, jak si stojíte v ESG ve srovnání s vašimi konkurenty
 • Podrobně se podíváme na to, jaké kroky v udržitelnosti podnikají vaši konkurenti, s jakými dopady opatření zavádějí a jaké informace zveřejňují.
 • Díky analýze snadno vyhodnotíte, kde vám vzniká konkurenční výhoda, nebo zda vám neujíždí vlak.
To mě zajímá

Strategie

Strategie udržitelnosti, která vás připraví na budoucnost

Strategie udržitelnosti, která vás připraví na budoucnost

Získejte ESG strategii a akční plán k jejímu dosažení
 • Začneme hledat příležitosti a tvořit strategický dokument obsahující cíle a strategii, kterou sestavíme na základě předchozí analýzy.
 • Jako nadstavbu můžeme vytvořit pracovní skupinu, ve které budeme vyhodnocovat vaše aktivity, zapojovat jednotlivé týmy a postupně směřovat k uhlíkové neutralitě.
To mě zajímá
Uhlíková neutralita pro dlouhodobou změnu

Uhlíková neutralita pro dlouhodobou změnu

Získejte dekarbonizační strategii a akční plán k jejímu dosažení
 • Vytvoříme dekarbonizační strategii zaměřenou na klimatickou změnu obsahující cíle SBTi a vytvoříme přechodný plán pro zmírnění změny klimatu.
 • Jako nadstavbu můžeme vytvořit pracovní skupinu, ve které budeme vyhodnocovat vaše aktivity, zapojovat jednotlivé týmy a postupně směřovat k uhlíkové neutralitě.
To mě zajímá

Implementace

Individuální projektové konzultace pro udržitelnou transformaci

Individuální projektové konzultace pro udržitelnou transformaci

Využijte naše know-how a kontakty pro vaši udržitelnou transformaci
 • Poskytneme vám strategické konzultace, které zahrnou diskusi o vaší aktuální situaci, řešení konkrétních problémů a příležitostí.
 • Propojíme vás s dalšími firmami a doporučíme, jak zavádět udržitelnost do praxe.
To mě zajímá
Interim ESG manager vám předá zkušenosti

Interim ESG manager vám předá zkušenosti

Pozvěte na omezenou dobu do týmu našeho zkušeného ESG manažera
 • Interim ESG manažer vám pomůže nastavit změnovou strategii, řešit praktické situace a naučí váš interní tým zavádět udržitelné inovace do praxe.
 • Ukáže vám, jak zavádět nové postupy, jak bojovat s odporem a prodávat nové myšlenky kolegům. Nebude jen radit, ale zapojí se do práce a pomůže vám s konkrétními projekty.
To mě zajímá

Vzdělávání

Vzdělávání, které nastartuje udržitelnost

Vzdělávání, které nastartuje udržitelnost

Naučte se, jak prosazovat udržitelnost
 • Sestavíme pro vás vzdělávací program na míru, díky kterému se naučíte využívat nových příležitostí a nastartujete udržitelné myšlení ve vašem týmu.
 • Zorganizujeme pro vás manažerský kurz Jak prosadit udržitelnost ve firmě, celodenní workshop nebo půldenní semináře o udržitelnosti. Čeká vás minimum teorie, ale hlavně spousta praxe.
To mě zajímá

Komunikace

Interní a externí komunikace odpovědného podnikání a udržitelnosti

Interní a externí komunikace odpovědného podnikání a udržitelnosti

Nestačí mít jen vizi. Udržitelnost je důležité správně chápat a umět ji vysvětlit
 • Je důležité, aby značky šly příkladem a jasně deklarovaly, že jim záleží na životním prostředí. Pomůžeme vám najít vhodný způsob, jak se zaměstnanci, zákazníky a investory mluvit o firemní odpovědnosti tak, aby vaše aktivity motivovaly k pozitivní změně.
 • Poradíme vám, jak podložit jednotlivá tvrzení daty a vyhnout se greenwashingu.
To mě zajímá

Reporting

Zpráva o udržitelnosti v atraktivním designu od zkušeného ESG auditora

Zpráva o udržitelnosti v atraktivním designu od zkušeného ESG auditora

Vytvořte zprávu o udržitelnosti, která zaujme na první pohled
 • Zapojíme do týmu grafiky a experty na práci s textem a postaráme se o to, aby váš ESG report obsahoval mnohem víc než jen důležitá data pro reporting udržitelnosti.
 • Vytvoříme zprávu v souladu s požadavky směrnic ESRS či CSRD, která bude odrážet váš charakter a hodnoty, které ve společenské a environmentální odpovědnosti zastáváte.
To mě zajímá
Nefinanční reporting podle GRI

Nefinanční reporting podle GRI

Ukažte investorům, jak jste připraveni na rizika
 • Zpracujeme pro vás report podle celosvětově nejrozšířenějšího rámce pro tvorbu nefinančních reportů.
 • GRI report vám pomůže nastavit firemní principy v souladu s odpovědnou firmou vedoucí k dlouhodobé prosperitě.
To mě zajímá

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa zahraničních poboček

Uhlíková stopa zahraničních poboček

 • Zpracujeme výpočet uhlíkové stopy všech vašich poboček se sídlem mimo ČR.
 • Zohledníme specifická data jednotlivých zemí nebo regionů jako je například energetický mix zdrojů pro výrobu elektřiny v dané zemi a další lokální emisní faktory.
To mě zajímá
Výpočet uhlíkové stopy pro specifický hodnotový řetězec firmy (Scope 3)

Výpočet uhlíkové stopy pro specifický hodnotový řetězec firmy (Scope 3)

 • Doplníme výpočet uhlíkové stopy o další nepřímé emise ve Scope 3 podle metodiky GHG Protocol. Jedná se o emise vašeho celého dodavatelského řetězce.
 • Shromáždění údajů od dodavatelů a odběratelů je komplexní úkol. Společně najdeme způsob, jak zajistit adekvátní vstupy potřebné k výpočtu nepřímých emisí.
To mě zajímá
Uhlíková stopa produktu

Uhlíková stopa produktu

 • Zpracujeme uhlíkovou stopu produktu podle požadavků ISO 14067, abyste mohli uspokojit požadavky svých zákazníků a odběratelů, když chtějí znát uhlíkovou stopu vašich produktů.
 • Pomůžeme identifikovat potenciál pro snížení uhlíkové stopy vašich produktů.
To mě zajímá
Vodní stopa produktu

Vodní stopa produktu

 • Zpracujeme vodní stopu produktu podle požadavků ISO 14064 a pomůžeme identifikovat potenciál pro její snížení.
 • Dozvíte se, kolik litrů vody bylo potřeba k výrobě vašeho produktu. Snižování vodní stopy tak budete moci zařadit do environmentální strategie stejně jako snižování uhlíkové stopy.
To mě zajímá
Environmentální prohlášení o produktu

Environmentální prohlášení o produktu

 • Vypracujeme Environmentální prohlášení o produktu (EPD) dle požadavků The International EPD® System či dle ČSN EN 15804.
 • Pomůžeme určit potenciál pro snížení environmentálních dopadů produktů.
To mě zajímá
Studie posuzování životního cyklu (LCA)

Studie posuzování životního cyklu (LCA)

 • Vypracujeme studii LCA produktu, služby, technologie nebo organizace a určíme všechny environmentální indikátory v souladu s ČSN EN ISO 14040 a ČSN EN ISO 14044.
 • Pomocí detailní environmentální analýzy pomůžeme identifikovat potenciál ke snížení environmentálních dopadů a navrhnout možná opatření.
To mě zajímá

Integrace

Integrace vašeho IS na míru

Integrace vašeho IS na míru

Zefektivněte si automatizovaný sběr ESG dat přesně podle vašich potřeb
 • Naši specialisté vám pomohou začlenit náš nástroj do vašeho IT prostředí podle nastavených procesů.
 • Sbírejte tak realtime data napříč celou firmou automatizovaně a bezchybně.
To mě zajímá
Nastavení reportingu do vašeho BI nástroje

Nastavení reportingu do vašeho BI nástroje

Přidejte si ESG data mezi KPI, která běžně sledujete ve vašem BI
 • Pomůžeme vám s napojením ESG dat do vašeho BI nástroje.
 • Vybereme s vámi vhodná KPI a jejich interpretaci, která budete sledovat na jednom místě společněs finančními ukazateli.
To mě zajímá
IOT integrace

IOT integrace

Nehledejte už data v dokladech a jiných systémech, stahujte si je přímo ze zdroje
 • Už nemusíte čekat na vyúčtování energií nebo vody, propojíme náš nástroj přímo na měřiče.
 • Online sledování trendu spotřeb vám umožní mnohem rychleji a efektivněji reagovat a nastavovat úsporná opatření.
To mě zajímá
Zmapování interních toků ESG dat

Zmapování interních toků ESG dat

Pomůžeme vám identifikovat, kde jsou vaše ESG data
 • Projdeme s vámi vaše interní procesy a toky dat a nastavíme optimální způsob na jejich sběr.
 • Pro další roky už budete přesně vědět, kde všechny požadované informace získat.
To mě zajímá