CELODENNÍ SEMINÁŘ PLNÝ PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ

Jak nastartovat ESG reporting

Prakticky zaměřený seminář pro ESG manažery, podnikové ekology, zástupce managementu a každého, kdo je zodpovědný za sestavení a vydání firemního ESG reportu.

, Praha 8

Získáte konkrétní návody a nástroje, které vám pomohou začít

zprava.svg

Návody a šablony

Součástí semináře jsou také konkrétní návody, šablony konkrétních postupů a nástroje, které vám pomohou dostat získané poznatky do praxe. 

srovnani-v-oboru.svg

Materiály a podklady

Dostanete také prezentaci a odkazy na materiály pro samostudium. Ty si můžete projít sami, nebo je nasdílet s kolegy z týmu.

vzdelavani.svg

Inspirace a plány

Navíc odejdete s plnou hlavou nápadů a konkrétních plánů, jak rozproudit změny ve firmě a motivovat tým klíčových lidí zodpovědných za strategii a udržitelnost.

zmapovani.svg

Kontakt s ESG experty

Získáte přístup do komunikačního kanálu v aplikaci Slack. Ještě měsíc po konání semináře se nás i ostatních účastníků můžete na cokoliv doptat a vyřešit aktuální problém.

Základem semináře předání praktických postupů a srozumitelných tipů, jak ESG reporting nastartovat. 
Budeme řešit konkrétní dotazy, příklady konkrétních firem z praxe a v vzájemně se inspirovat.

Program

🚀 Zahájení a seznámení s účastníky

🧑‍🏫 Blok 1

Úvod do udržitelnosti a ESG

Pokryjeme základy a hlavní důvody, proč ESG kritéria řešit a jak mohou vaši firmu posunout směrem k novým příležitostem.

 • Praktický přístup k udržitelnosti. Co je ESG a proč zapojit principy odpovědného podnikání do business strategie.
 • ESG jako nová příležitost. Vysvětlení, jak ESG kritéria pomáhají firmám získat nové příležitosti a konkurenční výhodu.
 • Zelené financování, které zohledňuje ochranu životního prostředí. Co znamená EU taxonomie a proč ji banky řeší.

Jak na ESG reporting

Zorientujete se v oblasti ESG reportingu a zjistíte, jaké informace je třeba vykazovat povinně a jaké dobrovolně.

 • EU regulace. Proč EU tlačí na firmy, aby sdělovaly informace o udržitelnosti? Jaká opatření vydává a kdy dopadnou na české velké, středné a malé firmy.
 • Analýza počátečního stavu. Jak zjistit, která pravidla pro zveřejňování informací o udržitelnosti se týkají vaší firmy.

Nastavení procesu ESG reportingu

Dozvíte se, jak si připravit půdu pro ESG reporting, jak nastavit konkrétní postupy a sestavit realizační tým.

 • Kroky, které předcházejí vydání ESG reportu. Získáte přehled o jednotlivých dílčích úkolech a souvislostech mezi nimi.
 • Jak vytvořit dobrý plán. Ukážeme, jak navrhnout plán, mapu projektu a harmonogram přípravy prvního ESG reportu.
 • Sestavení projektového týmu. Dozvíte se, jaké kolegy vybrat do týmu, který je zodpovědný za nefinanční report. Jakou roli by v přípravě měli mít a jak je motivovat ke spolupráci.
 • Vlastní roadmapa pro ESG report vaší firmy. Odnesete si zpracovaný návod, díky kterému pro vás bude nastavení a řízení celého procesu mnohem jednodušší.

🧑‍🏫 Blok 2

💻  Vezměte si vlastní notebook, abyste mohli využít přístup do digitální kalkulačky uhlíkové stopy a již na místě s naší asistencí zpracovat výpočet v digitální kalkulačce.

Uhlíková stopa firmy

Seznámíte se s klíčovou metrikou udržitelnosti.

 • Uhlíková stopa firmy. Vysvětlíme, co uhlíková stopa vyjadřuje, jak se počítá a s jakými metodami a nástroji výpočtu se setkáte.
 • Rozsah výpočtu. Ukážeme, jak stanovit rozsah výpočtu, aby byl aby byl proveditelný a co nejpřesnější. Dozvíte se, jak stanovit uhlíkovou stopu celého dodavatelsko-odběratelského řetězce.
 • Sběr dat pro výpočet uhlíkové stopy firmy. Na konkrétních příkladech si představíme, jaká data sledovat a jak vyřešit nejčastější problémy s jejich získáním.

Výpočet a snižování uhlíkové stopy

V digitálním nástroji si na vlastní kůži vyzkoušíte, jak se počítá klíčová metrika udržitelnosti.

 • Vyzkoušíte si výpočet a vytvoříte si zprávu s výsledkem. O výpočtu nebudeme jen mluvit, ale vyzkoušíme si ho. Získáte od nás přístup do digitálního nástroje, ve kterém si vše sami vyzkoušíte a vytvoříte si zprávu s výsledkem.

 • Jak uhlíkovou stopu snižovat. Dozvíte se, jak sestavit dekarbonizační strategii. Na konkrétních datech představíme několik scénářů, které pomáhají snižovat uhlíkovou stopu bez velkých investic.

🍝 Oběd 

🧑‍🏫 Blok 3 

Stanovení významných témat

Uhlíková stopa není vše, a proto se ponoříme i do ostatních oblastí ESG.

 • Co jsou významná témata. Zjistíte, jak stanovit přehled významných témat podle požadavku směrnice, zhodnotit jejich závažnost a rozsahu jejich dopadu a jak odůvodnit výběr.
 • Analýza dvojí materiality. Ukážeme si, jak provést analýzu dopadů a analýzu rizik a příležitostí, společně označované jako double-materialita.
   
 • Vyzkoušíme si stakeholder dialog. Na konkrétním příkladě si vyzkoušíte, jak zapojit zainteresované strany jako jsou vaši dodavatelé, odběratelé, investoři, zaměstnanci apod.

Sběr ESG dat

Dozvíte se, jak efektivně nastavit první sběr ESG dat.

 • Praktický pohled na ESG data, jejich sběr a zpracování. Představíme, jaká data bude potřeba vykazovat, v jakém formátu je sbírat, aby to bylo v praxi snadné a přehledné.
 • Poradíme, jak vyřešit nedostatky. Doporučíme, jak se vypořádat s chybějícími interní procesy, metrikami nebo politikami a ukážeme, jakými metodou chybějící data získat

☕ Coffee break 

🧑‍🏫 Blok 4 

Nastavení ESG cílů a ESG strategie

Naučíte se základy, které vám pomohou tvořit cíle a akční plán pro jejich naplnění.

 • Návrh ESG cílů. Ukážeme, jak pro každé z významných témat nastavit cíle a stanovit, čeho chcete dosáhnout, abyste eliminovali dopady a snížili rizika. Doporučíme, jak vytvořit plán k naplnění ESG cílů.
 • Zapojení principů ESG do firemní strategie. Seznámíte se se základními postupy jak zpracovat ESG strategii, která zohlední vaše priority, cíle a závazky v oblasti udržitelnosti.

Vytvoření ESG reportu podle CSRD

Dozvíte se, jak sestavit svůj první ESG report.

 • Struktura a obsah reportu. Seznámení s obsahem, který pro vás bude povinný v prvním reportovacím roce,  a bude v souladu s Evropskými standardy pro reportování udržitelnosti (ESRS) a splní požadavky směrnice CSRD.
 • Reporty udržitelnosti. Ukážeme si konkrétní ukázky nefinančních reportů velkých i malých firem. Předvedeme příklady dobré praxe, kterými se můžete inspirovat, ale i příklady špatné praxe, na které si dát pozor.
 • Zkušenost z praxe se sestavením prvního ESG reportu. Poslechnete si praktické tipy k sestavení ESG reportu i doporučení k následné komunikaci k obchodním partnerům a s veřejností.

💬 Diskuse, dotazy a shrnutí 

Tématem vás provedou

Martin Klofanda

Spoluzakladatel a business development
IMPACT METRICS

Martin pomáhá firmám s udržitelnosti. Hledá příležitosti na trhu a tvoří z nich digitální produkty a projekty jako jsou žebříčky udržitelnosti, ESG radar nebo ReportyUdržitelnosti.cz.

Dan Heuer

CEO a garant ESG metodiky
IMPACT METRICS

Dan je díky své expertíze v oblasti ESG reportingu hlavou platformy Impact Metrics. Je také zakladatelem naší sesterské společnosti Fair Venture, která ve firmách vytváří strategie udržitelnosti.

Petra Jelínková

Vedoucí vývoje produktu

IMPACT METRICS

Díky zkušenostem s vedením IT firem Petra udává směr digitalizace ESG reportingu. Její doménou je business analytika a práce s daty, která usnadňují strategická rozhodování firem.

Jan Baláč

ESG konzultant

Fair Venture

Jan prošel několika konzultantskými i manažerskými rolemi v oblasti nových technologií v energetice a udržitelnosti. Pomáhá firmám zaměřit se na oblasti, ve kterých mohou mít největší pozitivní dopad a hledat cesty, jak jej dosáhnout.

Termín a místo konání

Seminář pořádáme 29. listopadu 2023 v academy HUB, Praha 8 - Karlín, Sokolovská 694/102a.

Akce se koná prezenční formou, abychom se všem účastníkům mohli individuálně věnovat. Maximální kapacita je 30 účastníků.

Pokud byste měli zájem uspořádat seminář na míru ve vaší firmě nebo formou on-line webináře, dejte nám vědět. Rádi pro vás formát upravíme.

Cena

9 900 Kč bez DPH

Cena zahrnuje přístup do digitální kalkulačky pro výpočet uhlíkové stopy platný po dobu trvání semináře, studijní materiály a ​​​​celodenní občerstvení (3 x coffee break a oběd).

Registrujte se

Po vyplnění registračního formuláře obdržíte zálohovou fakturu se splatností 7 dní. Jejím uhrazením vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami, jste závazně přihlášeni a my počítáme s vaší účastí.